Odaberite zbirku:

Antička zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Angela Tabak
Broj predmeta: 1002
Vrsta građe: oruđe, oružje, alati, dijelovi nošnje, ukrasni predmeti, svakodnevni uporabni predmeti, nadgrobni spomenici, votivni natpisi
Teritorij: grad Trilj
Vremensko razdoblje: antika
Materijal: keramika, staklo, metal, kamen

Zbirka antike koja se sastoji od nadgrobnih spomenika, žrtvenika, dijelova arhitekture, dijelova vojničke nošnje, opreme i oružja, alata, raznih uporabnih i ukrasnih predmeta, nakita, ulomaka keramike i rekonstruirane keramičke posude, staklenih posuda i njihovih ulomaka i dr., najvećim je dijelom rezultat sustavnih arheoloških istraživanja lokaliteta Tilurium, rimskog vojnog logora na mjestu današnjeg sela Gardun u Trilju. Svi ovi nalazi sustavnom obradom i znanstvenom valorizacijom omogućavaju rekonstrukciju svakodnevnog života te društvenih i kulturnih tekovina antičkog razdoblja na području današnjeg Trilja.