Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Mirjana Paušak
Broj predmeta: 97
Vrsta građe: arheološki nalazi,
Teritorij: Valpovština
Vremensko razdoblje: prapovijest, antika,srednji vijek
Materijal: keramika, metal, kamen, pisana građa
URL: http://www.muzej-valpovo.hr/zbirke.html

Zbirka sadrži kamene i brončane sjekire i alatke, utege, lule, pećnjake, antičke novce i posuđe, kosti ledenodobnih sisavaca, fragmente prapovijesne keramike. Izdvaja se mramorna rimska statua fine izrade datirana u 2.st. i rimska urna, pronađena u sekundarnoj upotrebi.