Odaberite zbirku:

Geološko - mineraloška zbirka

Vrsta zbirke: prirodoslovna
Voditelj: Mirjana Paušak
Broj predmeta: 112
Vrsta građe: uzorci minerala, kamena
Teritorij: Slavonija

Geološko - mineraloška zbirka formirana je početkom 80-ih godina 20.st., a sadrži geološke uzorke tj, uzorke stijena i fosilnih ostataka. U zbirci se nalaze pješčenjaci, vapnenci, granit, škriljevci, željezna ruda i lignit, zatim uzorci nafte i gline. Najstariji uzorci su iz prekambrija (više vrsta škriljevaca, gnajsa i granita), a najmlađi uzorci su iz kenozoika i to kvartara i pleistocena (siliti, glina, les).
Obzirom da je prikupljena na prostoru Slavonije, zbirka prelazi okvirelokalnog značaja i interesantna je zza cijelo područje Slavonije koa sveobuhvatna geološka zbirka slavonskog prostora.

Geološko - mineraloška zbirka Muzeja Valpovštine broji 119 kataloških jedinica. Zbirka je dar INA-e.
Sveobuhvatna je geološka zbirka slavonskog prostora.