Odaberite zbirku:

Paleontološko-geološka zbirka

Vrsta zbirke: prirodoslovna
Vrsta zbirke: geološko-paleontološka
Voditelj: Nadica Jagarčec
Broj predmeta: 10
Vrsta građe: građa je zatečena u muzeju
Teritorij: rudnik Pregrada
Materijal: lapor, ugljen, pješćenjak

Paleontološko-geološku zbirku čine probni uzorci tla iz ugljenokopa Pregrada kao i okamenjeni fosili koje je prikupio g. Josip Štimac.