Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Broj predmeta: 1230
Vrsta građe: kasnosrednjovjekovno i novovjekovno keramičko posuđe i ulomci posuđa, pećnjaci i ulomci pećnjaka, metalni predmeti: oruđe i oružje
Teritorij: lokalitet Dvor Veliki Tabor
Vremensko razdoblje: 16. st. - 18. st.
Materijal: keramika, opeka, drvo, metal

Arheološka zbirka obuhvaća kasnosrednjovjekovno i novovjekovno keramičko posuđe, ulomke posuđa, pećnjake, ulomke pećnjaka, od kasnogotičkih do renesansnih, metalne predmete te predmete od opeke i drva.
Uporabna i stolna keramika koja je služila za pripremanje i čuvanje hrane, najčešće je grubo izrađena, iako ima i finijih komada od stakla i majolike. Pećnjaci i ulomci pećnjaka od kojih su bile sastavljene stare kalijeve peći, ukrašeni su geometrijskim, vegetabilnim, arhitektonskim i heraldičkim motivima, kao i sakralnim i mitološkim prikazima (pećnjaci s motivom vile Melusine). Među metalnim predmetima većinu čini oružje, a posebno su vrijedne strelice za samostrel iz 16. stoljeća. Od predmeta od opeke i drva posebno se izdvaja zanimljiva opeka s urezanim ženskim likom i 1550. godinom.