Odaberite zbirku:

Zbirka eksperimentalne arheologije

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: mr. sc. Vlasta Krklec
Broj predmeta: 129
Vrsta građe: arheološka građa
Teritorij: SZ Hrvatska
Vremensko razdoblje: prva polovina 20. st.
Materijal: drvo, kamen

Zbirka eksperimentalne arheologije sadržava predmete koje je darovao pok. Stjepan Vuković, osnivač Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin te začetnik eksperimentalne arheologije u Hrvatskoj. Zbirka se sastoji od Vukovićeve dokumentacije, njegovih ručnih izrađevina u kamenu i drvetu, te osmišljene eksperimentalne bušilice pomoću koje je radio eksperimente.