Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Poslanje Muzeja Hrvatskog zagorja jest razvoj svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kome djeluje. Oslanjajući se na ICOM-ovu definiciju muzeja, brigom za kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatskoga zagorja Muzeji osiguravaju razmjenu informacija i protok znanja neophodan za razumijevanje čovjeka i društva. Kompleksan ustroj muzeja omogućuje međusobnu razmjenu iskustva, vještina, znanja i ideja i putem tog učenja kroz zajedništvo potiče se regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki, Muzeji ostvaruju opću viziju i poslanje realizacijom svojih godišnjih i višegodišnjih planova rada.


Adresa

Ulica i broj / grad: Samci 64
49245 Gornja Stubica
Županija: Krapinsko-zagorska županija
Tel: 049/587-880, 587-889, 587-890
Fax: 049/587-885
E-mail:
Url: http://msb.mhz.hr/
http://www.mhz.hr/Ustrojbene%20jedinice/Muzej%2...

Otvoreno za posjetitelje

> 1. travnja - 30. rujna:
svakog dana 9 - 19 h

>1. listopada - 31. ožujka:
svakog dana 9 - 17 h

>1. siječnja, na Uskrs, 1. studenoga, 25. i 26. prosinca: zatvoreno

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - povijesni
Djelokrug: regionalni
Osnivač: država
Godina osnutka: 1973.
U sastavu: Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnatelj: Nadica Jagarčec, v.d.
Voditelj: Vlatka Filipčić Maligec

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- preparatorsku radionicu (voditelj: Tomislav Drempetić Hrčić)
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Vlatka Filipčić Maligec)
- Arhiv (voditelj: Marija Vesna Ivanić, dostupno stručnjacima)
- muzejsku trgovinu