Odaberite zbirku:

Likovna zbirka

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Tatjana Brlek
Broj predmeta: 220
Vrsta građe: slike, crteže, grafike, skulpture
Teritorij: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija
Vremensko razdoblje: 20 st.
Materijal: drvo, papir, boje

Likovna zbirka sadrži slike, crteže, grafike koje su donirane Josipu Brozu, Spomen-domu Kumrovec ili su nastale na likovnim kolonijama u Kumrovcu. Likovna djela potpisuju poznati umjetnici sa područja bivše države Jugoslavije kao i država s kojima je Kumrovec razvijao prijateljske odnose. Zbirka 2015. broji 176 predmeta( slika, crteža, grafika) koji su evidentirani u 220 zapisa koji osim slika, grafika, crteža uključuju i pripadajuće okvire.