Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Trumbićev put 25
20210 Cavtat
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija
Tel: 091/2011-999
Fax: 020/478-646, 478-402
E-mail:

Otvoreno za posjetitelje

Opći podaci

Status: A
Vrsta: -
Djelokrug: lokalni
Osnivač: općina
Godina osnutka: 1997.
Sastavne jedinice: Muzeji i galerije Konavala - Zavičajni muzej Konavala
Muzeji i galerije Konavala - Kuća Bukovac
Ravnatelj: Antonia Rusković Radonić, v.d.