Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Beroje 49
20213 Čilipi
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija
Tel: 020/772-249, 098-344-220, 098-1761-325
Fax: 020/772-249
E-mail:

Otvoreno za posjetitelje

utorak - nedjelja 9 - 13 h
za najavljene grupe i van radnog vremena po dogovoru

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - etnografski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: općina
Godina osnutka: 1974.
U sastavu: Muzeji i galerije Konavala
Ravnatelj: v.d. Marina Desin
Voditelj: Marina Desin

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- Arhiv (voditelj: Marina Desin, dostupno javnosti na zahtjev)