Odaberite zbirku:

Etnografska zbirka

Vrsta zbirke: etnografska
Voditelj: Marina Desin
Broj predmeta: 556
Vrsta građe: tekstilno rukotvorstvo, namještaj, uporabni predmeti, glazbala i dr.