Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Brionska 10
52212 Fažana
Županija: Istarska županija
Tel: 052/525-822
Fax: 052/525-822
E-mail:
Url: http://www.brijuni.hr/kulturno_povijesna_bastin...

Otvoreno za posjetitelje

neophodna rezervacija za svaki razgled Nacionalnog parka

listopad – travanj: 9 - 15 h
svibanj – rujan: 9 - 19 h
te prema najavi

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: država
Godina osnutka: 1955.
U sastavu: Javna ustanova "Nacionalni park Brijuni"
Ravnatelj: Sandro Dujmović
Voditelj: Mira Pavletić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- preparatorsku radionicu
- knjižnicu (dostupna samo djelatnicima muzeja)