Odaberite zbirku:

Arheološka i hidroarheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Đurđica Krišković
Broj predmeta: 74
Vrsta građe: amfore, kapiteli, kosti, fosili
Teritorij: Novi Vinodolski i okolica
Vremensko razdoblje: ranobrončano doba, 1. st. - 5. st., 15. st.
Materijal: kamen, glina