Odaberite zbirku:

Zbirka NOB-a

Vrsta zbirke: ostalo
Voditelj: Đurđica Krišković
Broj predmeta: 340
Vrsta građe: arhiva, dokumenti, oružje, tisak, fotografije
Teritorij: Novi Vinodolski i okolica
Vremensko razdoblje: 1941. - 1945.
Materijal: papir, metal, drvo

Zbirka posvećena narodnooslobodilačkoj borbi i žrtvama rata bogata je izvornom građom. Uz dokumentaciju (brojne ispisane stranice sudionika i svjedoka tog vremena i predstavlja izvor podataka za proučavanje razdoblja drugog svjetskog rata, narodnooslobodilačke borbe i života u našem kraju), zapise i oružje (revolveri, puškomitraljezi, automati i dr) tu je i tisak iz tog razdoblja (Primorski borac – glasilo okružnog NOO za Hrvatsko primorje, Radio vijesti, Nova Jugoslavija, Partizanske varnice, Članci iz "Naprijeda", Upute Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske 1944.g., Žene u borbi- glasilo Antifašističke fronte žena 1944.g., Primorka- glasilo AFŽ-a 1942.g., "Naša beseda") te pisaće mašine i bogata fototeka . Ona svjedoči o razaranjima talijanske (1941.) i njemačke (1943.) avijacije (fotografije palih boraca i žrtava rata, fotografije grupa i pojedinaca u šumi, mitinge i proslave, narod koji doprema hranu borcima, spaljena sela i gradove, barake i grupe pred njima, bunkere i razorene tenkove, bolnice, ranjenike, grobove i kulturno-prosvjetni rad. Sačuvani su i radovi – crteži iz NOB-a Stjepana Golca.