Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Vedran Kos
Broj predmeta: 94
Vrsta građe: pokretna arheološka građa (sitan arheološki materijal, antički natpisi, amfore)
Teritorij: Labinština, istočna Istra
Vremensko razdoblje: pretpovijest - srednji vijek
Materijal: kamen, metal, keramika, kost