Odaberite zbirku:

Galerijska zbirka

Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 264
Vrsta građe: crteži, grafike, slike, skulpture
Teritorij: Labinština
Vremensko razdoblje: 1650. - danas
Materijal: papir, platno, drvo, metal

Galerijska zbirka obuhvaća umjetnine prikupljene od osnutka Muzeja 1960. g. do danas, budući da se ustanova bavila i galerijskom djelatnošću. Slike, crteži, grafike i u manjem dijelu skulpture djela su većinom domaćih umjetnika čije je podrijetlo, a i djelovanje na neki način povezano s Labinom. One svjedoče o aktivnosti domaćih umjetničkih asocijacija, poput Labinskih atelijera ili Labinskog likovnog kruga.
U Zbirci se nalaze i djela autora koji su već uživali nesumnjivi autoritet na nacionalnom, ali i europskom planu, pa su stoga pozivani da izlažu u Labinu.