Odaberite zbirku:

Zbirka keramičkih fragmenata

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Hrvoje Perica
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: keramika
Teritorij: Hrvatska, Italija, Španjolska
Vremensko razdoblje: kasno 13. st., početak 17. st
Materijal: glina
URL: http://nmz.hr/zbirke/muzej-grada-zadra/kulturno-povijesne-zbirke/zbirka-keramickih-fragmenata

Sačinjavaju je fragmenti zdjela, vrčeva, pladnjeva, zdjelica, najvećim dijelom importirane iz Italije, iz keramičkih centara Faenze i Venecije, potom iz Španjolske. Predmeti su pronađeni prilikom iskopavanja temelja za novogradnje nakon Drugog svjetskog rata, a datiraju od kasnog XIII. stoljeća do početka XVII. st. što stilski obuhvaća razdoblja od gotike do renesanse.