Odaberite zbirku:

Zbirka stakla

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Hrvoje Perica
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: stakleni uporabni predmeti
Materijal: staklo
URL: http://nmz.hr/zbirke/muzej-grada-zadra/kulturno-povijesne-zbirke/zbirka-stakla

Radi se o staklenim predmetima od kojih gotovo niti jedan nije sačuvan u cijelosti, jer su kao i većina predmeta nađeni nakon Drugog svjetskog rata u ruševinama, a zbog osjetljivosti materijala, u krhotinama. (Vladimir Alavanja)