Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Trg kralja Tomislava 14
43500 Daruvar
Županija: Bjelovarsko-bilogorska županija
Tel: 043/331-459, 331-241
Fax: 043/ 331- 281
Url: http://daruvar.hr/kultura/

Otvoreno za posjetitelje

privremeno zatvoreno

Opći podaci

Status: B
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1971.
U sastavu: Odjel za zaštitu kulturne baštine, Daruvar
Ravnatelj: {0}