Odaberite zbirku:

Srednjovjekovna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jasna Ujčić Grudenić
Broj predmeta: 868
Vrsta građe: nakit, dijelovi nošnje, uporabni predmeti, predmeti od kosti i roga, oružje
Teritorij: Vinodol, Grobinština, Bakar
Vremensko razdoblje: rani srednji vijek, razvijeni srednji vijek
Materijal: keramika, metal, staklo, kost
URL: http://ppmhp.hr/srednjovjekovna-zbirka/

Nukleus današnje Srednjovjekovne zbirke formira se krajem 1960-ih godina, a sustavnim terensko-istraživačkim radom, posebno na području Vinodola, zbirka se uvelike upotpunjuje. U Zbirci je dominantna građa sa starohrvatskih nekropola Vinodola (nakit i dijelovi nošnje, uporabni predmeti, predmeti od kosti i roga, oružje) koja s arheološko-povijesnog aspekta daleko prelazi lokalne okvire.
Važnost ovog inventara utemeljena je u ustanovljenom kontinuitetu do seobe Hrvata, kulturnoj slojevitosti, a nadasve multikulturalnosti izraženoj u osebujnom fondu materijalne kulture. Raznolikost i bogatstvo kulturnog inventara zbirke istodobno svjedoče i o gospodarskoj moći populacije koja uspostavlja evidentne kontakte sa širim europskim okruženjem. Svojstva kulturnog dobra sublimirana su u spoznajama koje upućuju na jasne kulturne spone koje ovaj prostor vezuju i snažno uključuju u korpus ranosrednjovjekovne hrvatske države te egzaktno svjedoče o materijalnoj i duhovnoj kulturi primorja u ozračju hrvatskog ranog srednjovjekovlja.