Odaberite zbirku:

Zbirka oružja, vojnog pribora i militarije

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Voditelj: Ivo Mileusnić
Broj predmeta: 355
Vrsta građe: hladno i vatreno oružje, vojni pribor
Teritorij: Europa, Azija, Afrika, Amerika
Vremensko razdoblje: 14. st. - 20. st.
Materijal: metal, drvo, bjelokost, koralji, koža, tekstil
URL: http://ppmhp.hr/zbirka-oruzja-vojnog-pribora-i-militarije/

Zbirka oružja, vojnog pribora i militarije sastoji se od hladnog i vatrenog oružja, vojnog pribora i militarije nastalih u razdoblju od 13. do 20. stoljeća. Prvenstveno je riječ o oružju i opremi koja se koristila na europskom i lokalnom području, ali su zastupljeni i primjerci oružja s drugih kontinenata (Južna Amerika, Azija, Afrika) koji su u Zbirku prispjeli najviše u vrijeme formiranja kao dar građana, naročito pomoraca.
Začeci Zbirke oružja sežu u same početke muzejske djelatnosti u Rijeci, a prvi poznati podatak o nabavi oružja za muzejsku zbirku datira iz 1888. godine kada je riječki Magistrat nabavio antičku oštricu mača i jedan sklop puške kremenjače.
Oružje u Zbirci obuhvaća vremenski raspon od 13. do 20. stoljeća, s tipičnim primjercima oružja koji su manje ili više karakteristični za pojedino razdoblje, premda su se poneki u nešto modificiranim oblicima, održali i do najnovijeg vremena.
Neki primjerci hladnog oružja iz različitih razdoblja zastupljeni u Zbirci su: mač iz 13./14. st., zatim talijanski mač iz 16. st., venecijanski, zvan „schiavona“ i njemački mač za probijanje pancirnih košulja iz 17. st., vojnički i časnički mačevi, paradni mačevi austrijskih činovnika iz 19. st., konjaničke i pješačke sablje iz 18. i 19. st., austrijske, njemačke, francuske paradne sablje uz odoru hrvatsko-ugarskih magnata te sablje hrvatskih Iliraca, osmanske krivošije i ruske kozačke sablje.
Od oružja na motki zastupljeni su: koplje iz 16. st., helebarde iz 16./17. st. iz Venecije, ukrasne helebarde iz 18./19. st., njemačka korzeka nastala oko 1525. g., razne bojne sjekire orijentalnog podrijetla, buzdovan višeperac iz 16./17. st.
Posebno treba spomenuti tursko oružje (jatagane i kubure) koje se sa širenjem Osmanskog Carstva udomaćilo u svim zemljama Balkanskog poluotoka. To je oružje izrađivano u Albaniji, Prizrenu, Hercegovini, na obalnom području između Kotora i Soluna. Upravo ono privlači ljepotom svoje izrade, osobito kad su ukrasi izvedeni srebrenom i pozlaćenom žicom, a drveni dijelovi okovani dekorativno izrađenim aplikacijama.
Od vatrenoga oružja zastupljeni su mali mužari (17. st.) te puške na kremen s utvrda i brodova iz 17./18. st., brodski top, topovi različitih veličina s prednjim punjenjem cijevi i paljenjem pomoću fitilja. Topovi su najvećim dijelom izloženi na otvorenom, pred zgradom Muzeja i na Trsatskoj gradini.
Dobro su zastupljene vojničke puške kremenjače iz 18. st., talijanskog, francuskog, njemačkog, bosanskog, albansko–makedonskog podrijetla, te puške na kapislu i lovačke puške na kapislu iz 19. st. (Francuska, Češka, Austrija), razni pištolji na kremen i kapislu, albanskog, kavkaskog i belgijskog podrijetla.