Odaberite zbirku:

Zbirka odlikovanja i značaka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Ivo Mileusnić
Broj predmeta: 501
Vrsta građe: odlikovanja, značke
Teritorij: Rijeka, regija, Hrvatska, Italija, Austrija, Europa, svijet
Vremensko razdoblje: 19. st., 20. st.
Materijal: metal, tekstil
URL: http://ppmhp.hr/zbirka-odlikovanja-i-znacaka/

Fond zbirke temelji se na materijalu naslijeđenom od negdašnjeg Musea Civica i Gradskog muzeja Sušak, gdje je pribavljan pretežito darovanjima. Ostali materijal sačinjavaju predmeti prikupljeni od strane bivših muzeja Hrvatskog Primorja i Narodnog muzeja u Rijeci čiji je slijednik današnji Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci. Ukupan materijal zbirke tako sačinjavaju razni tipovi odlikovanja, medalja i spomenica iz razdoblja druge polovice 19. i 20. stoljeća, kao vidljiva priznanja za zasluge učinjene narodu, državi, društvu, vladaru ili pak za osobnu hrabrost, zalaganje i doprinos, podijeljena na ratne i mirnodopske, za vojne i građanske usluge. Prema pripadnosti zbirka sadrži odlikovanja i značke Austrije (Austro – Ugarske), Crne Gore, Srbije, zatim Kraljevine SHS (Kraljevine Jugoslavije), tzv. NDH i poslijeratne SFRJ.
U ovoj zbirci se nalaze predmeti koji su izuzetno značajni za proučavanje regionalne i opće nacionalne povijesti. Raznovrsnost materijala Zbirke odlikovanja i značaka u prvom redu predočuje nam dinamičnost političke i kulturne povijesti, a na jednak način svjedoči o gospodarskom razvoju i značaju Rijeke te njoj gravitirajućeg područja.