Odaberite zbirku:

Zbirka knjiga i periodike

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: knjižna građa
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: tiskana građa
Voditelj: Tamara Mataija
Broj predmeta: 1214
Vrsta građe: knjige, periodična izdanja, vodiči, kalendari, letci, stara i vrijedna izdanja
Teritorij: lokalna izdanja, regija, Italija, Austrija, Europa
Vremensko razdoblje: nije ograničeno
Materijal: papir, koža
URL: http://ppmhp.hr/zbirka-knjiga-i-periodike/

Zbirka knjiga i periodike sadrži rijetka i stara izdanja, izdanja tiskana u lokalnim tiskarama ili tematski vezana uz područje djelovanja Muzeja, djela lokalnih pisaca, lokalna periodična izdanja, lokalne turističke vodiče i udžbenike.
Stara izdnja trenutno predstavlja četrdesetak naslova, tiskanih u 16., 17. i 18. st. U rijetka izdanja ubrajaju se knjige kao što su Riegerov prikaz obale iz 1893. ili A Fiumei kikoto, knjiga o Riječkoj luci na mađarskom tiskana 1842. u Budimpešti. Lokalna izdanja podrazumijevaju knjige tiskane u riječkim (obitelj Karletzky, Emidio Mohovich) i sušačkim (Primorska tiskara) tiskarama, a svjedoče o lokalnoj tiskarskoj i izdavačkoj aktivnosti. Zbirka uključuje izdanja tematski vezana uz područje djelovanja Muzeja kao primjerice publikacije lokalnih obrtnika, trgovaca, značajnih poduzeća ili drugih lokalnih udruga. Mogu biti tiskane kao periodika ili kao reklamne brošure. Lokalni turistički vodiči prikupljeni u zbirci, tiskani na raznim jezicima ovisno o ciljanom turističkom tržištu, govore o znčaju i razvoju turizma na području Primorsko – goranske županije. Lokalni dnevni tisak svjedoči o dnevnim političkim previranjima, a posebno je zanimljiv i zbog etničke strukture stanovništva na prijelazu 19/20. st. kada su u Rijeci izlazile novine na pet jezika. Lokalne periodične publikacije koje su izlazile tjedno, mjesečno ili povremeno, a tiskane su u Rijeci ili su tematski vezane uz područje Primorsko-goranske županije također se prikupljaju u zbirci, kao i periodične publikacije za školsku uzrast kao što su Galeb koji je izlazio od 60 – tih godina ili njegov pandan na talijanskom jeziku Il pioniere. Posebnu cjelinu unutar zbirke čine udžbenici koji su se koristili u riječkim i sušačkim školama.
Vidljive fizičke komponente knjige kao što su vrsta papira, način tiska, oblik slova, uvez, dekoracija korica i sl. prenose niz novih informacija (npr. okolnosti tiskanja, vlasnici knjige, način korištenja) koje nadilaze sam sadržaj, i time dokumentiraju određeni vremenski period u smislu tehnoloških dostignuća, postojanje tiskara, opće društveno – političke situacije, ekonomskog razvitka, razine obrazovanja stanovništva i sl. Knjiga je u muzejskom kontekstu dokument vremena kao i drugi muzejski predmeti, te time i prenositelj niza informacija iz prošlosti koje pridonose njezinom cjelovitijem sagledavanju.