Odaberite zbirku:

Zbirka poštanskih maraka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: filatelistička
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Voditelj: Ivo Mileusnić
Broj predmeta: 223
Vrsta građe: poštanske i taksene marke
Teritorij: Rijeka, Hrvatska, Europa, svijet
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: papir
URL: http://ppmhp.hr/zbirka-postanskih-maraka/

Reorganizacijom zbirki Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci 2007. godine osnivana je Zbirka poštanskih maraka unutar Kulturno – povijesnog odjela. Analizom muzejske građe i dokumentacije predmeti će tek biti evidentirani, očišćeni i razvrstani. Materijal Zbirke poštanskih maraka moguće je izdvojiti iz starog fundusa muzeja i materijala koji je egzistirao izvan zbirki. Prva djelatnost odnosi se na prikupljanje i popisivanje unutar muzeja. U cilju čuvanja i zaštite zbirke provoditi će se redovita preventivna zaštita kojoj će prethoditi vizualizacija budućeg fundusa Zbirke poštanskih maraka.
Zbirka broji približno 223 predmeta. To su poštanske i taksene marke Austrije (Austro – Ugarske), Crne Gore, Srbije, Kraljevine, zatim Kraljevine SHS (Kraljevine Jugoslavije), NDH i poslijeratne SFRJ te tzv. marke Fiume i poštanske marke grada Sušaka.
Prema vrsti predmeta Zbirka će posjedovati poštanske i taksene marke izdvojene od ostalog filatelističkog materijala koji pripada ostalim zbirkama u muzeju, a iz kojih ga nije moguće izdvojiti. Dodatno pribavljanje materijala moguće je pribavljati otkupima i darovima javnih ustanova i pojedinaca.
Osnivanjem ove Zbirke stvara se mogućnost okupljanja dijela filatelijskih predmeta i materijala vezanih uz regionalni karakter Muzeja i specifičnosti prostora u kojem je taj materijal bio u opticaju.