Odaberite zbirku:

Tehnička zbirka

Vrsta zbirke: tehnička
Voditelj: Ivo Mileusnić
Broj predmeta: 197
Vrsta građe: tehnička i industrijska baština Primosrko-goranske županije
Teritorij: Europa, Sjeverna Amerika, Azija
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: drvo, metal, plastični materijali, tekstil, koža
URL: http://ppmhp.hr/tehnicka-zbirka/

Tehnička zbirka sabire materijalnu građu značajnu za očuvanje tehničke i industrijske baštine s područja Primorsko-goranske županije. Veći dio građe pripada razdoblju od 19. do kraja 20. stoljeća. Sabiranje se ostvaruje darivanjem predmeta od strane pojedinaca i javnih ustanova, ali i otkupima. Prema vrsti predmeta Tehnička zbirka sadrži uredsku opremu, telekomunikacijske uređaje, fotografsku i kinematografsku tehniku, audio uređaje, kućanske aparate, tiskarsku opremu, vatrogasnu opremu, ribolovnu opremu, ronilačku opremu.
Posebno vrijedan dio fundusa sačinjava cjelina od 85 predmeta iz bivše tvornice Torpedo darovanih 1969. g. Muzeju, preko kojih pratimo razvoj riječkog torpeda od 1881. - 1936. godine (torpedni motori, smjerni ravnači, dubinomjeri, admisioni ventili, upaljači, dijelovi torpednih motora poput razgrijača).
Darovanjem Eduarda Nöthiga u 2008. i 2009. g. fundus Tehničke zbirke obogaćen je velikom zbirkom predmeta Josipa Medura, začetnika civilnog ronilaštva, podvodnog ribolova i pionira podvodnog snimateljstva na Jadranu. Među darovanim predmetima nalazi se velik broj podvodnih pušaka, ronilačke opreme te opreme za snimanje podmorja proizvedenih u Rijeci.
Osnivanjem Tehničke zbirke omogućeno je kvalitetno prikupljanje, čuvanje i zaštita građe, istraživanje i prezentacija bogate tehničke i industrijske materijalne i nematerijalne baštine ovog kraja. Osim toga, Tehnička zbirka izuzetan značaj ima i stoga što je jedina zbirka takvog karaktera na području Primorsko-goranske županije.