Odaberite zbirku:

Muzejska zbirka Kastavštine

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: etnografska
Vrsta zbirke: dokumentarna
Vrsta zbirke: kulturno-povijesna
Vrsta zbirke: primijenjena umjetnost
Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 2047
Vrsta građe: odjeća, uporabni predmeti, devocionalije, alati, tiskani i rukopisni dokumenti, crteži, fotografije, građa vezana za NOB
Teritorij: Kastav, Kastavština, Hrvatsko primorje, Kvarner, Hrvatska
Vremensko razdoblje: 18. st. - 20. st.
Materijal: tekstil, papir, drvo, staklo, metal, kamen
URL: http://ppmhp.hr/muzejska-zbirka-kastavstine/

Kompleksni fundus zavičajne zbirke obuhvaća oko 2000 predmeta: raznoliku arheološku, etnografsku, kulturno-povijesnu te povijesnu građu. Etnografski materijal uključuje raznovrsne uporabne i ukrasne predmete vezane uz svakodnevni život mještana Kastavštine i njihove običaje (odjeća, predmeti iz domaćinstva, devocionalije). Također predmete vezane uz gospodarstvo (osobito poljodjelstvo i vinogradarstvo) te podzbirku predmeta vezanih uz obrte (ponajviše alatke i proizvode bačvara, kovača, kotlara, košaraša, stolara), posebno značajnih djelatnosti ovog kraja. Heterogena kulturno-povijesna te povijesna građa primarno obuhvaća predmete iz razdoblja 19. i 20. stoljeća. Fundusu pripadaju tiskani i rukopisni materijal, fotografije i razglednice, školski uradci i crteži, tekstilni predmeti, simboli kulturno – prosvjetnih udruženja, narodnog preporoda u Istri, radničkog pokreta, te oružje iz razdoblja Narodnooslobodilačke borbe.