Odaberite zbirku:

Umjetnička zbirka

Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 1012
Vrsta građe: portreti znamenitih Samoboraca, sakralna djela, skulpture, pejzaži
URL: http://www.samoborskimuzej.hr/zbirka5.aspx

Umjetničku zbirku čine portreti znamenitih Samoboraca, sakralna djela, skulpture i pejzaži.