Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Trg fra Bernadina Tome Leakovića 14
32275 Bošnjaci
Županija: Vukovarsko-srijemska županija
Tel: 032/846-902, 098/442-190
E-mail:
Url: http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/turizam/20...

Otvoreno za posjetitelje

svakog dana: 7 - 15 h ili uz najavu na telefon

Opći podaci

Status: C
Vrsta: specijalizirani muzej - prirodoslovni
Djelokrug: lokalni
Osnivač:
Godina osnutka: 2007.
U sastavu: Hrvatske šume
Ravnatelj: {0}

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav