Odaberite zbirku:

Zbirka arhivskog gradiva

Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: Nevenka Ćosić
Broj predmeta: 1095
Vrsta građe: dokumenti, pisma, diplome, priznanja
Teritorij: Republika Hrvatska, inozemstvo
Vremensko razdoblje: 19. st. i 20. st.
Materijal: papir
URL: http://www.tifloloskimuzej.hr/zbirke.aspx?zid=12

Prvi pisani dokumenti u Zbirci sežu u sredinu 19. st., a odnose se na početke skrbi za slijepe te razvoja institucionalne brige na tom polju. Najzanimljiviji dio gradiva ove zbirke vezan je za život i rad prvog hrvatskog tiflopedagoga Vinka Beka koji je svojim djelovanjem obilježio početke institucionalne skrbi za slijepe i slabovidne osobe.Zbirka sadržava brojne dokumente o djelovanju prvog Zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu i o svakodnevnom životu učenika u tom Zavodu. Značajnu skupinu dokumenata predstavlja gradivo o osnutku i djelovanju Društva sv. Vida. U Zbirci se nalazi i skupina dokumenata istaknutih pojedinaca vezanih uz odgoj i obrazovanje slijepih. Zbirka sadržava brojna pisma, razglednice i razne tiskane materijale.