Odaberite zbirku:

Zbirka fotografija

Vrsta zbirke: tiflološka
Vrsta zbirke: povijesna
Voditelj: dr. sc. Morana Vouk
Broj predmeta: 3046
Vrsta građe: fotografije vezane za obrazovanje, rehabilitaciju i društvenu angažiranost slijepih
Teritorij: Hrvatska, inozemstvo
Vremensko razdoblje: od kraja 19. st. do 1990-ih godina
Materijal: papir
URL: http://www.tifloloskimuzej.hr/zbirke.aspx?zid=11

Zbirka fotografija sadrži fotografije vezane za svakodnevni život osoba oštećena vida. Najstarije fotografije u zbirci datiraju iz vremena osnutka Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu s kraja 19. st. Tematski zbirka obuhvaća odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba oštećena vida, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, aktivnosti u kulturnim i sportskim događanjima, rad udruga i ustanova za odgoj i obrazovanje slijepih te fotografije najrazličitijih pomagala koja su se koristila u radu s osobama oštećena vida s područja Republike Hrvatske, bivše SFRJ i svijeta. Dio zbirke čine fotografije vezane za osobe koje su značajne za tiflologiju u nas, a dobivene su ostavštinama i poklonima. Najveći dio fotografija naslijeđen od "Socijalne misli", časopisa kojeg je izdavao Tiflološki muzej od 1954. do 1987. g., a dio fotografija dobiven je razmjenom između Saveza slijepih Jugoslavije i različitih subjekata koji su se bavili osobama oštećena vida.