Odaberite zbirku:

Zbirka moderne i suvremene umjetnosti

Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: Petra Golušić
Broj predmeta: 2619
Vrsta građe: slike, grafike, crteži, skulpture, instalacije, fotografije i video radovi, foto / video dokumentacija performansa i hepeninga
Teritorij: Dubrovnik, Hrvatska
Vremensko razdoblje: kraj 19. st. - početak 21. st.
Materijal: platno, razne vrste papira, kamen, šperploča, lesonit, drvo, plastika, razne vrste metala, digitalni mediji i dr.
URL: http://www.ugdubrovnik.hr/?file=zbirka

Zbirka je osnovana 1945. g. s namjerom da prikuplja, čuva, znanstveno i stručno obrađuje, izlaže te publicira likovno-umjetničku građu moderne i suvremene umjetnosti. Zbirka obuhvaća likovnu produkciju nastalu u razdoblju od kraja 19. i početka 20. st. do današnjih dana i predstavlja heterogeni presjek hrvatske likovne scene s osobitim naglaskom na dubrovačke autore. U zbirci je medijski najveća zastupljenost slikarstva, potom crteža, grafika i skulptura, a sve više se obogaćuje i fotografijama i videoradovima.
U zbirci se nalaze djela Vlaha Bukovca, Mata Celestina Medovića, Ignjata Joba, Emanuela Vidovića, Mirka Račkog, Mencija Clementa Crnčića, Miroslava Kraljevića, Vladimira Becića, Oskara Hermana, Milivoja Uzelca, Vilka Gecana, Ljube Babića, Marina Tartaglie, Ivana Meštrovića, Frana Kršinića, Roberta Frangeša Mihanovića itd., te djela suvremenih hrvatskih umjetnika poput Vlaste Žanić, Slavena Tolja, Božene Končić Badurina itd. Tu su i djela umjetnika koji su stvarali na području bivše Jugoslavije (Nadežda Petrović, Roman Petrović) te nekih manje poznatih stranih autora (Schaffgotscha, Hansa Gassebnera, Oscara Hempela...).
Među umjetninama, djela su niza dubrovačkih umjetnika: Iva Dulčića, Antuna Masle, Đure Pulitike, Branka Kovačevića, Milovana Stanića, Josipa Trotsmana, Lukše Peke, Josipa Škerlja, Viktora Šerbua te mladih autora Viktora Daldona i Ivana Skvrce.
Od 2006.-2008. godine Umjetnička galerija Dubrovnik je otkupima i donacijama pribavila djela suvremenih hrvatskih umjetnika: Mladena Tudora, Slavena Tolja, Pava Urbana, Borisa Šinceka, Paska Burđeleza, Zlatana Dumanića, Alena Floričića, Gorana Trbuljaka, Tome Savića-Gecana, Viktora Daldona i Ivana Skvrce.
U novije vrijeme zbirka se obogatila i donacijama priznatih međunarodnih umjetnika (Jan Fabre, Robert Farber, Steve McCurry).