Odaberite zbirku:

Zbirka predmeta sakralne umjetnosti

Vrsta zbirke: umjetnička
Broj predmeta: 31
Vrsta građe: crkveno ruho; kazule; ciboriji; skulpture; slike; kamena plastika; crkvene knjige
Teritorij: ludbreška regija
Vremensko razdoblje: 15. st. - 19. st.
Materijal: drvo, tekstil, metal, papir
URL: http://www.pou-ludbreg.hr/uciliste/kultura/sakralna.asp

U zbirci su prezentirana djela drvene i kamene skulpture, ponajviše iz 17. i 18. st. Štafelajno slikarstvo iz 19. st., osobito su zanimljive dvije oltarne pale nastale oko 1800,. Crkveni tekstil predstavljaju kazule iz 18. i 19 st. Zbirka liturgijskog posuđa vrhunske kvalitete obuhvaća 17., 18. i 19. st., a u njoj su zastupljena djela domaćih, uglavnom varaždinskih majstora, kao i ona djela stilski i tipološki vezana uz znamenite augsburške zlatarske radionice. Crkvene knjige ukazuju na raritetnu produkciju misala – osobito u 17. st., zanimljiva uveza i nadasve kvalitetnih bakroreznih tabela. Predmeti u stalnom postavu većim dijelom pripadaju baroknom razdoblju.