Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Zavičajni muzej grada Rovinja obavlja svoju djelatnost u dvojnoj  funkciji: gradskog zavičajnog muzeja,  galerije i pinakoteke.

Zavičajni muzej grada Rovinja je ustanova – čuvarica povijesne i kulturne baštine grada Rovinja, mjesto pohrane artefakata – svjedoka prošlih vremena. U tom cilju:

- sustavno  se skupljaju i čuvaju kulturna i prirodna dobra od prapovijesti do najnovijeg doba,  stručno i znanstveno obrađuju,

- građa se grupira  u zbirke, a zbirke u odjele,

- osigurava se trajna zaštita i dokumentiranje muzejske građe,  muzejskih lokaliteta i nalazišta,

- baština se predstavlja javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, putem stručnih, znanstvenih i  drugih obavijesnih sredstava, organiziraju se  edukativne radionice, predavanja, skupovi.

- surađuje se sa ustanovama u kulturi u cilju razmjene spoznaja i kompletiranja sveukupnih saznanja o naslijeđu.

Zavičajni muzej grada Rovinja ispuniti će svoje poslanje u sprezi s lokalnom zajednicom, istražiti će i prikupiti  dostupnu baštinu, materijalnu i nematerijalnu.

Osigurati će se potrebne prostore za trajnu pohranu muzejske građe, potpunu zaštitu svih prikupljenih predmeta i materijala, potpunu zaštitu nalazišta i lokaliteta, konzervaciju i restauraciju predmeta te stručnu i znanstvenu obradu građe i prezentaciju / interpretaciju.

Osigurati će se prostore za stalni postav muzejske građe u kojem će biti predstavljen vremenski tijek nastanka i rasta naselja, događaji koji su obilježili vrijeme i likovi koji su svojim radom pridonijeli stvaranju slike Rovinja kakvog baštinimo.


Adresa

Ulica i broj / grad: Trg maršala Tita 11
52210 Rovinj (Rovigno)
Županija: Istarska županija
Tel: 052/816-720
Fax: 052/830-650
E-mail:
Url: http://www.muzej-rovinj.com

Otvoreno za posjetitelje

- zimi (1. listopada - 31. svibnja):
utorak - subota 10 - 13 h
nedjeljom i ponedjeljkom zatvoreno

- ljeti (1. lipnja - 30. rujna):
utorak - petak 10 - 14 i 18 - 22 h
subota i nedjelja 10 - 14 i 19 - 22 h
ponedjeljkom zatvoreno

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - gradski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1954.
Ravnatelj: Marija Smolica

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev)
- muzejsku trgovinu