Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Snježana Tonković
Broj predmeta: 250
Vrsta građe: nadgrobni spomenici, kamena plastika, predmeti vezani za duhovnu kulturu i vjerovanja; predmeti svakodnevne uporabe iz života Ilira i Rimljana (nakit, oružje, oruđe, keramika)
Teritorij: Imotska krajina
Vremensko razdoblje: prapovijest, antika (Rim), rana romanika (10. st.)
Materijal: kamen, metal, keramika, mozaik

Arheološka zbirka obuhvaća predmete vezane za razdoblje prapovijesti, antike, ranog srednjeg vijeka pronađene ili vezane za prostor Imotske krajine. Građa je osobito vezna za prikaz kultova i vjerovanja u okviru rimske provincije Dalmacije, te kasnije za starokršćanske bazilike i krstionice iz vremena naseljavanja Hrvata u ove predjele. Iz tih vremena sačuvana je kamena pleterna ornamentika, kršćanska simbolika na kamenim ulomcima s prikazom golubice i križa, grozda i lista loze, koji su pripadali crkvenom namještaju.