Odaberite zbirku:

Numizmatička zbirka

Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Snježana Tonković
Broj predmeta: 579
Vrsta građe: rimski, srednjovjekovni, austrougarski novac te novac iz stare Jugoslavije i NDH
Teritorij: Imotska krajina
Vremensko razdoblje: antika - 20. st.
Materijal: metal (zlato, srebro, bakar), papir

Numizmatička zbirka obuhvaća primjerke novca iz različitih povijesnih razdoblja pronađene na području Imotske krajine. Uglavnom se radi o kovinskom novcu, manje je papirnatih novčanica. Najviše nalaza vezano je za terenska arheološka istraživanja, dok se jedan dio odnosi na darovnice i otkup.
Najstariji primjerci Zbirke, uglavnom bakreni i srebrni novac, potječu iz vremena rimskih careva, od Hadrijana, Antonina Pija, Marka Aurelija, Filipa II. do Konstatina i Konstancija.
Razdoblje srednjeg vijeka prezentira jedan zlatnik bizantskog cara Argira II. iz 11. st., iz veće ostave tog novca pronađene 1936. g. u Kamen Mostu – Imotski (danas, na žalost, izgubljene).
Veću skupinu čine novčići iz razdoblja 14., 15. i 16. st.; novac raznih bosanskih vladara, srebrni dubrovački denari s likom sv. Vlaha te nekoliko lijepih primjeraka turskih akči.
Iz razdoblja novog vijeka u Zbirci se nalazi veći broj bakrenog novca Mletačke Republike – Dalma et Alban. Najzastupljeniji je novac iz vremena Austro-Ugarske Monarhije (većinom pronađen pri terenskim radovima oko crkve sv. Marije na Opačcu), gdje je brojčano podjednako zastupljeno 18., 19. i 20. st.
Preostali dio zbirke odnosi se na razdoblje Kraljevine Jugoslavije od 1925. do 1939. g. (darovnica imotske trgovačke obitelji Tripalo), papirnati novac iz vremena NDH te obveznice izdane za Kraljevine Jugoslavije.