Odaberite zbirku:

Zbirka antike

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jasna Jurković
Broj predmeta: 50
Vrsta građe: arheološki artefakti
Teritorij: našički kraj
Vremensko razdoblje: antika
Materijal: keramika, metal