Odaberite zbirku:

Zbirka pretpovijesti

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jasna Jurković
Broj predmeta: 700
Vrsta građe: arheološki artefakti
Teritorij: našički kraj
Vremensko razdoblje: neolitik, eneolitik
Materijal: kamen, keramika