Odaberite zbirku:

Zbirka srednjega vijeka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Jasna Jurković
Broj predmeta: 250
Vrsta građe: arheološki artefakti: oružje, novac i dr.
Teritorij: našički kraj
Vremensko razdoblje: od antike do kraja 17. st.
Materijal: kamen, keramika, metal