Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Stjepan Bezjak
Broj predmeta: 264
Vrsta građe: arheološki nalazi
Teritorij: područje nekadašnje općine Ozalj
Vremensko razdoblje: do 14. st.
Materijal: keramika, staklo, metal, kamen, kost

Zbirka obuhvaća predmete od različitih materijala koji su pronađeni prilikom arheoloških istraživanja ozaljskog kraja a vezuju se uz lenđelsku, lasinjsku kulturu kao i kulturu polja sa žarama te nešto predmeta iz kasnijeg perioda poput primjerice ostruge karolinškog tipa iz 9. st.