Odaberite zbirku:

Sakralna zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Vrsta zbirke: memorijalna
Voditelj: Stjepan Bezjak
Broj predmeta: 138
Vrsta građe: crkveni tekstil, knjige i dokumenti, kipovi i slike, metalni misni pribor
Teritorij: Ozaljsko-lipnički dekanat
Vremensko razdoblje: 17. st. - 20. st.
Materijal: tekstil, drvo, papir, metal, staklo

Sakralna zbirka obuhvaća predmete od drveta, tekstila, papira i metala koji potječu iz razdoblja od 17. do 20. st. Predmeti su sakupljeni u crkvama i župnim dvorovima, kao i u seljačkim domaćinstvima Ozaljsko-lipničkog dekanata. U zbirci se posebno ističu barokni kipovi iz crkve u Lipniku i sv. Vida u Ozlju, ormar iz sakristije u Fratrovcima, pavlinske provenijencije iz druge polovice 17.st. Vrijednošću se ističu i crkvene knjige iz 18.st., pokloni župnika iz crkava u Mahićnu, Lipniku i Kamanju. Među malobrojnim tekstilom ističe se misnica iz 18. st.