Odaberite zbirku:

Zbirka fotografija

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: umjetnička
Voditelj: dr. sc. Elena Uljančić-Vekić
Broj predmeta: 1737
Vrsta građe: fotografije Poreča, arhitekture, svakodnevnog života
Teritorij: Poreština
Vremensko razdoblje: 19. st. - 20. st.
Materijal: papir, fotografija

Zbirka fotografija sakuplja, obrađuje i prezentira sadržajno različite vrste fotografija nastalih u razdoblju od kraja 19. st. do danas. Tematski se zbirka može podijeliti na fotografije pojedinačnih i obiteljskih portreta, grupnih portreta građana i društava te fotografije raznolikog sadržaja (dokumentarno-reportažne, panoramske fotografije..). Fotografije u zbirci dijele se prema polaritetu na negative i pozitive, a prema tehnici na crno-bijele i fotografije u boji. U fundusu su fotografije nepoznatih autora, ali i lokalnih porečkih fotografa (G. Greatti, V. Sossich).
Zbirka fotografija predstavlja dragocjen izvor za proučavanje graditeljskoga, urbanističkog i kulturnog naslijeđa Poreča, kao i za razna gospodarska, kulturno-povijesna, etnološka i sociološka istraživanja, pa kao takva zbirka ima prvorazrednu vrijednost jer je važan izvor za proučavanje povijesti grada.