Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

"Živi muzej" je sintagma, čak svojevrsna poslanica, pod kojom Muzej radi od samog svog osnutka 2000 g. To znači da želimo muzej oživljene povijesti, muzej koji kod posjetitelja potiče sva osjetila (vida, sluha, njuha, okusa).


Adresa

Ulica i broj / grad: Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)
Ostale adrese: - Tribje 2 (ured - kabinet)
52470 Umag (Umago)
- Trg sv. Mihaela (radionica)
52470 Umag (Umago)
Županija: Istarska županija
Tel: 052/720-386, 098-440-691
Fax: 052/720-385
E-mail:
Url: http://www.mgu-mcu.hr

Otvoreno za posjetitelje

zatvoreno zbog preuređenja

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - gradski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 2000.
Ravnatelj: Biljana Bojić, v.d.

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - restauratorsku radionicu (arheološka građa - voditelj: Biljana Bojić)
- knjižnicu (dostupna stručnjacima; voditelj: Barbara Banovac)