Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Poslanje Muzeja Hrvatskog zagorja jest razvoj svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kome djeluje. Oslanjajući se na ICOM-ovu definiciju muzeja, brigom za kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatskoga zagorja Muzeji osiguravaju razmjenu informacija i protok znanja neophodan za razumijevanje čovjeka i društva. Kompleksan ustroj muzeja omogućuje međusobnu razmjenu iskustva, vještina, znanja i ideja i putem tog učenja kroz zajedništvo potiče se regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki, Muzeji ostvaruju opću viziju i poslanje realizacijom svojih godišnjih i višegodišnjih planova rada.


Adresa

Ulica i broj / grad: Šetalište Vilibalda Sluge b.b.
49000 Krapina
Županija: Krapinsko-zagorska županija
Tel: 049/371-491
Fax: 049/374-968
E-mail:
Url: http://www.mkn.mhz.hr
http://www.mhz.hr/Ustrojbene%20jedinice/Muzej%2...

Otvoreno za posjetitelje

-travanj, svibanj, lipanj i rujan: 9 - 19 h (zadnji ulazak u 18 h)
- srpanj i kolovoz: utorak - petak 9 - 18 h (zadnji ulazak u 17 h); vikendom 9 - 19 h (zadnji ulazak u 18 h)
- studeni, prosinac, siječanj i veljača: utorak - petak 9 - 16 h (zadnji ulazak u 15 h); vikendom 9 - 17 h (zadnji ulazak u 16 h)
- ožujak i listopad: 9 - 18 h (zadnji ulazak u 17 h)

Zatvoreno ponedjeljkom, 1. siječnja, na Uskrs, 1. studenog, 25. i 26. prosinca

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - geološko-paleontološki
Djelokrug: državni
Osnivač: država
Godina osnutka: 1966.
U sastavu: Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnatelj: mr. sc. Vlasta Krklec
Voditelj: Eduard Vasiljević

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Lorka Lončar Uvodić)
- muzejsku trgovinu