Karta - google Novosti

Poslanje muzeja

Arheološki muzej Istre u Puli javna je ustanova državnog značaja koja djeluje na prostoru Istarske županije, a obavlja poslove održavanja, razvijanja i unapređivanja muzejske i arheološke djelatnosti, u suradnji s istim i srodnim ustanovama u Županiji, Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Osnovna zadaća Arheološkog muzeja Istre jest usmjerenost na realizaciju poslova određenih Zakonom o muzejskoj djelatnosti, odnosno na prikupljanje, obradu, zaštitu i promidžbu, ponajprije arheološke građe i dokumentacije.
Muzej radi na unapređivanju stručnoga, istraživačkoga i znanstvenog rada, uz djelatnosti prezentacije arheološke građe. Njegova je djelatnost i zaštita spomenika te zaštitna i sustavna arheološka istraživanja (terenski rad i dokumentacija) pod upravnim nadzorom i u suradnji s Ministarstvom kulture, Upravom za zaštitu kulturne baštine, nadležnom službom Konzervatorskog odjela u Puli.
Pedagoško-didaktičku djelatnost razvija u suradnji s vrtićima, školama, visokoškolskim institucijama, domovima za osobe s posebnim potrebama. Organizira i provodi vodstva, održava predavanja i izložbe, te izrađuje programe u skladu s potrebama dopune školskih programa na području nacionalne i zavičajne povijesti i povijesti umjetnosti.


Adresa

Ulica i broj / grad: Carrarina ulica 3
52100 Pula
Ostale adrese: - Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, De Villeov uspon 8
52100 Pula
- Galerija C8, Carrarina 8
52100 Pula
- Amfiteatar - Izložba "Vinogradarstvo i maslinarstvo Istre u antici", Flavijevska b. b.
52100 Pula
- Augustov hram, Forum b.b.
52100 Pula
Županija: Istarska županija
Tel: 052/351-300
Fax: 052/351-333
E-mail:
Url: http://www.ami-pula.hr

Otvoreno za posjetitelje

> Arheološki muzej Istre
do daljnjeg zatvoren zbog adaptacije

> Amfiteatar
- 1. siječnja: zatvoreno
- 25. listopada - 28. ožujka: svakog dana 9 -17 h
- 29. ožujka - 30. travnja: svakog dana 8 - 20 h
- svibanj, lipanj i rujan: svakog dana 8 - 21 h
- srpanj i kolovoz: svakog dana 8 - 24 h
- 1. - 24. listopada: svakog dana 9 - 19 h

> Augustov hram
- 15. svibnja - 30. lipnja: subota i nedjelja 9 - 15 h
- 1. srpnja - 31. kolovoza: ponedjeljak - petak 9 - 22 h, subota i nedjelja 9 - 15 h
- rujan: ponedjeljak - petak 9 - 20 h, subota i nedjelja 9 - 15 h
- 1. - 15. listopada: ponedjeljak - petak 9 - 19 h, subota i nedjelja 9 - 15 h
- 16. listopada - 14. svibnja: zatvoreno (osim uz najavu)

> Nezakcij
- listopad - ožujak: svakog dana 9 - 12 i 14 - 17 h
- travanj - rujan: svakog dana 9 - 12 i 15 - 19 h

> Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca
- srpanj i kolovoz: 9 - 23 h
- ostatak godine: 9 - 21 h

> Galerija C8
- srpanj i kolovoz: 9 - 23 h
- ostatak godine: 9 - 21 h

Opći podaci

Status: A
Vrsta: specijalizirani muzej - arheološki
Djelokrug: regionalni
Osnivač: država
Godina osnutka: 1902.
Ravnatelj: Darko Komšo

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - restauratorsku radionicu (kamen, metal, keramika, staklo - voditelj: Đeni Gobić Bravar)
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Adriana Gri-Štorga)
- muzejsku trgovinu