Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Poslanje muzeja

Misija Muzeja Like Gospić je da kao središnja institucija grada Gospića, stručnim i znanstvenim metodama obrađuje, sistematizira i prezentira ulogu i razvoj svekolikog društvenog bića na području Ličko-senjske županije, Like i grada Gospića te ukazuje na njegove posebnosti s drugim sredinama. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih kompleksnih zbirki, Muzej nastoji očuvati referentno mjesto na dobrobit šire javnosti, obrazovanje svih skupina društva i održivo korištenje kulturne baštine. Kako bi misija, odnosno razlog postojanja Muzeja Like Gospić bio opravdan, uspostavljeni su ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati da bi se postigla uspješnost kroz poslovne procese, a samim time i unaprijedio rad muzeja.

Sadržaj misije podrazumijeva protekli razvoj muzeja, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Kvalitetno definiranje misije je dugotrajan i kompleksan zadatak. Sastavni dio misije i njezina suština mora biti motivirajući za zaposlenike i izražavati osnovnu politiku muzeja.


Adresa

Ulica i broj / grad: Dr. Franje Tuđmana 3
53000 Gospić
Županija: Ličko-senjska županija
Tel: 053/572-051, 574-922, 560-546
Fax: 053/560-545
E-mail:
Url: http://www.muzejlike.hr/
http://www.gospic.hr/index.php?option=com_conte...

Otvoreno za posjetitelje

ponedjeljak - petak: 9 - 14 h
subota (od 1. travnja do 1. studenog 10 - 13 h)
prema najavi

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: regionalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1958.
Sastavne jedinice: Muzej Like Gospić - Memorijalni centar "Nikola Tesla" Smiljan
Ravnatelj: Vesna Bunčić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupna javnosti; voditelj: dr. sc. Tatjana Kolak)
- Muzej Like Gospić (voditelj: Marinka Župan, dostupno javnosti na zahtjev)