Karta - google Novosti
  • Trenutačno nema objavljenih vijesti.

Adresa

Ulica i broj / grad: Dr. Franje Tuđmana 3
53000 Gospić
Županija: Ličko-senjska županija
Tel: 053/572-051, 574-922, 560-546
Fax: 053/560-545
E-mail:
Url: http://www.muzejlike.hr/

Otvoreno za posjetitelje

ponedjeljak - petak: 9 - 14 h
subota: 10 - 13 h
(najava posjeta na tel. 053/572-051, faks ili e-mail)

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - nacionalni
Djelokrug: regionalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1958.
Sastavne jedinice: Muzej Like Gospić - Memorijalni centar "Nikola Tesla" Smiljan
Ravnatelj: Vesna Bunčić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupna javnosti; voditelj: mr. sc. Tatjana Kolak)