Karta - google Novosti

Poslanje muzeja

Misiju shvaćamo kao pokušaj stvaranja idealnih uvjeta za ukupnu prezentaciju kulture što u sebi uključuje  (normativni, organizacijski, financijski, materijalni i svaki drugi aspekt) u suradnji sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu.


Adresa

Ulica i broj / grad: Obala kralja Petra Krešimira IV. 20
23210 Biograd na moru
Županija: Zadarska županija
Tel: 023/383-721, 386 518
Fax: 023/383-721
E-mail:
Url: http://www.muzej-biograd.com/
http://www.biogradnamoru.hr/o-biogradu/kultura/...

Otvoreno za posjetitelje

- srpanj i kolovoz:
ponedjeljak - subota 9 - 12 i 18 - 22 h
nedjeljom zatvoreno

- rujan - lipanj:
ponedjeljak - petak 7 - 15 h
subotom i nedjeljom zatvoreno

izvan radnog vremena uz najavu

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1971.
Ravnatelj: Draženko Samardžić

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupna samo djelatnicima muzeja)
- Arhiv Povijesnog odjela (voditelj: Gorka Božulić, dostupno stručnjacima)