Karta - google Novosti

Poslanje muzeja

Misija Muzeja grada Trogira  jest sakupljanje, istraživanje, očuvanje, zaštita, prezentacija, interpretacija povijesti, kulture, baštine, umjetnosti, tradicije ... Trogira i okolice, na dobrobit javnosti – dakle, razvoj svih dijelova muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kojemu djeluje i prema kojemu je otvoren. U skladu s  vrstom muzeja, uz smještaj i muzejsku građu, Muzej je otvoren za partnerstvo i suradnju sa svim oblicima života jednoga grada, na tragu  omogućavanja međusobne komunikacije, razmjene iskustva, vještina, znanja i ideja. Tim putem kroz zajedništvo potiče se lokalni, regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki, Muzej ostvaruje opću viziju i poslanje realizacijom svojih godišnjih i višegodišnjih planova. Iz vizije i poslanja Muzeja grada Trogira proizlaze i vrijednosti koje se  temelje  djelomično na djelatnosti uslužnog karaktera, kvaliteti i raznolikosti muzejske ponude, stručnom osoblju i dinamičnom pristupu koji rezultiraju time da je Muzej mjesto slobodnog pristupa cjelokupnom znanju i civilizacijskim tekovinama za sve građane, mjesto učenja i otkrivanja novih spoznaja, kulturno središte i ugodno mjesto susreta građana lokalne sredine. Muzej je i čimbenik gospodarskog i društvenog razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini, zahvaljujući suradnji s raznim sektorima od turističkog do građevinskog; čimbenik koji značajno utječe na poboljšanje kvalitete života  građanina pojedinca u svakom životnom dobu zbog kvalitete, raznovrsnosti i dostupnosti ponude te mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema potrebama korisnika. Sve to moguće je ostvariti uz osnovnu muzejsku djelatnost vezanu za zaštitu predmeta koje muzej čuva i o kojima skrbi i sve tekuće poslove koji se moraju svakodnevno obavljati u svrhu postizanja visokog muzejskog standarda.   

Na tom tragu Muzej grada Trogira ima zadaću čuvati i promovirati kulturno-povijesnu baštinu Trogira i okolice. Radi se o muzeju zavičajnog tipa koji obuhvaća građu različite tematike i iz različitih vremenskih razdoblja raspoređenu u zasebne zbirke. Muzej posjeduje i vrijednu i staru knjižnu građu, suvremenu muzejsku knjižnicu te dokumentacijske zbirke.  Uloga svakog voditelja zbirke je čuvanje i obrada građe te prezentiranje putem izložbi i izdanja te stručno vođenje po postavu.


Adresa

Ulica i broj / grad: Gradska vrata 4
21220 Trogir
Županija: Splitsko-dalmatinska županija
Tel: 021/881-406, 796-046
Fax: 021/796-046
E-mail:
Url: http://muzejgradatrogira.blogspot.com/

Otvoreno za posjetitelje

izvan sezone (listopad – svibanj): od ponedjeljka do petka 9:00 – 14:00, subotom i nedjeljom zatvoreno.
lipanj i rujan: od ponedjeljka do subote 9:00 - 12:00 te 17:00 - 20:00, nedjeljom zatvoreno.
srpanj i kolovoz: svaki dan 9:00 - 12:00 te 18:00 – 21:00


Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - gradski
Djelokrug: lokalni
Osnivač: grad
Godina osnutka: 1963.
Ravnatelj: dr. sc. Fani Celio Cega

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Daniela Kontić-Strojan)
- muzejsku trgovinu