Karta - google Novosti

Adresa

Ulica i broj / grad: Uprava i Muzej grada Zadra, Poljana pape Aleksandra III b.b.
23000 Zadar
Ostale adrese: - Izložbeni paviljon Gradska loža, Narodni trg
23000 Zadar
- , Etnološki odjel (Gradska straža), Narodni trg
23000 Zadar
- , Galerija umjetnina i Prirodoslovni odjel, Medulićeva 2
23000 Zadar
- Kneževa palača, Poljana Šime Budinića b.b.
23000 Zadar
Županija: Zadarska županija
Tel: 023/251-851, 251-044
Fax: 023/251-044
E-mail:
Url: http://www.nmz.hr

Otvoreno za posjetitelje

> Izložbeni paviljon Gradska loža
Ljetno: ponedjeljak-nedjelja: 9-22
Zimsko: ponedjeljak-nedjelja: 9-20

> Gradska straža - Etnološki odjel
Ljetno: ponedjeljak-nedjelja: 9-22
Zimsko: ponedjeljak-subota: 9-20; nedjelja: 9-15

> Odjel Muzej grada Zadra
Ljetno: ponedjeljak-petak: 9-21; subota: 9-13; nedjeljom zatvoreno
Zimsko: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak; srijeda: od 9 - 12 i od 17 - 19; subotom i nedjeljom zatvoreno.

> Prirodoslovni odjel
Ljetno: ponedjeljak-21; subota: 9-13; nedjeljom zatvoreno.
Zimsko: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 9-13. Srijeda 12-17, subotom i nedjeljom zatvoreno.

> Kneževa palača
Ljetno: ponedjeljak-nedjelja: 10-22
Zimsko: ponedjeljak-subota: 10-16; nedjelja: 10-14

> Galerija umjetnina
Galerija umjetnina je zatvorena radi renoviranja. Povremene izložbe Galerije umjetnina održavaju se u izložbenom paviljonu Gradska loža i u Kneževoj palači.

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - nacionalni
Djelokrug: regionalni
Osnivač: županija
Godina osnutka: 1832.
Sastavne jedinice: Narodni muzej Zadar - Područna etnografska zbirka Veli Iž
Narodni muzej Zadar - Područna kulturno-povijesna zbirka Mali Iž
Ravnatelj: Renata Peroš

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - stalni postav
- povremene izložbe
- preparatorsku radionicu (Radionica djeluje u sklopu Prirodoslovnog odjela Narodnog muzeja)