Karta - google Novosti

Adresa

Ulica i broj / grad: Uprava i Muzej grada Zadra, Poljana pape Aleksandra III b.b.
23000 Zadar
Ostale adrese: - Izložbeni paviljon Gradska loža, Narodni trg
23000 Zadar
- , Etnološki odjel (Gradska straža), Narodni trg
23000 Zadar
- , Galerija umjetnina i Prirodoslovni odjel (Providurova palača), Medulićeva 2
23000 Zadar
- Kneževa palača, Poljana Šime Budinića b.b.
23000 Zadar
Županija: Zadarska županija
Tel: 023/251-851
Fax: 023/251-044
E-mail:
Url: http://www.nmz.hr
http://nmz.hr/odjeli/muzej-grada-zadra

Otvoreno za posjetitelje

Ljetno radno vrijeme: 15. lipnja – 15. rujna
Zimsko radno vrijeme: 16. rujna – 15. lipnja


> Izložbeni paviljon Gradska loža
Ljetno: ponedjeljak-nedjelja: 9 - 22
Zimsko: ponedjeljak-nedjelja: 9 - 20

> Gradska straža - Etnološki odjel
Ljetno: ponedjeljak-nedjelja: 9 - 22
Zimsko: ponedjeljak-subota: 9 - 20; nedjelja: 9 - 15

> Odjel Muzej grada Zadra
Ljetno: ponedjeljak-petak: 9 - 21; subota: 9 - 13; nedjeljom zatvoreno
Zimsko: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak; srijeda: od 9 - 12 i od 17 - 19; subotom i nedjeljom zatvoreno.

> Prirodoslovni odjel
Ljetno: ponedjeljak – nedjelja i blagdan: 10 – 22
Zimsko: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 9 - 13. Srijeda 12 - 17, subotom i nedjeljom zatvoreno.

> Kneževa palača
Ljetno: ponedjeljak-nedjelja: 10 - 22
Zimsko: ponedjeljak-subota: 10 - 16; nedjelja: 10 - 14

> Galerija umjetnina
Galerija umjetnina je zatvorena radi renoviranja. Povremene izložbe Galerije umjetnina održavaju se u izložbenom paviljonu Gradska loža i u Kneževoj palači.

Opći podaci

Status: A
Vrsta: opći muzej - nacionalni
Djelokrug: regionalni
Osnivač: županija
Godina osnutka: 1832.
Sastavne jedinice: Narodni muzej Zadar - Područna etnografska zbirka Veli Iž
Narodni muzej Zadar - Područna kulturno-povijesna zbirka Mali Iž
Ravnatelj: mr. sc. Renata Peroš

Ostale službe i usluge

Muzej ima: - povremene izložbe
- preparatorsku radionicu (radioncia za preparaciju prirodnina)