HRVATSKI MUZEJI I ZBIRKE ONLINE
muzEJ!
HR | EN

PRETRAŽIVANJE

fraza ključna riječ sve muzeji zbirke predmeti

MUZEJI

status grad vrsta muzeja
muzejske zbirke dokumentacijski fondovi arhiv
knjiznica preparatorska radionica restauratorska radionica
 
 

 
grad
vjerska zajednica
konzervatorski odjel
 

ZBIRKE

naziv zbirke (upišite naziv ili dio naziva) vrsta zbirke muzej
vrsta građe materijal grad
teritorij s kojega građa potječe vremensko razdoblje
 

PREDMETI

naslov muzej vrsta zbirke vrsta predmeta
autor datum ili razdoblje materijal i tehnika
natpisi i oznake tema opis
 
 
ADRESA
Kula stražarnica - Uprava GMV-a, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3, 42000 Varaždin
Varaždinska županija
ADRESA
- Palača Sermage - Galerija umjetnina; - Konz.-rest. odjel, - Ured fotografa; Trg Miljenka Stančića 3, 42000 Varaždin
- Palača Herzer - Stalni postav Prirodoslovnog odjela "Svijet kukaca", - Prirodoslovni odjel, - Povijesni odjel, - Arheološki odjel, Franjevački trg 10, 42000 Varaždin
- Stari grad - Stalni postav Kulturnopovijesnog odjela; - Kulturnopovijesni odjel; - Etnografski odjel; Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 1, 42000 Varaždin
- Žitnica - Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 2, 42000 Varaždin
RADNO VRIJEME
> sve lokacije
utorak - petak: 9 - 17 h
subota i nedjelja: 9 - 13 h
ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno
T 042/658-750, 658-751
F 042/658-755
E muzej@gmv.hr; ravnatelj@gmv.hr; rosana.kocijan@gmv.hr; anita.pericic@gmv.hr; petra.marincel@gmv.hr
W http://www.gmv.hr
https://www.facebook.com/GMVarazdin
Kako doći do muzeja
sve lokacije Muzeja smještene su u središtu grada i sve su dostupne pješice
Parkiralište
besplatno parkiralište nalazi se u blizini groblja, 10 minuta hoda od muzeja
Stručna vodstva
uz najavu grupa (maks. 50 osoba) i vodstva na tel. 042/658-754, faks 042/658-755 ili e-mail: anita.pericic@gmv.hr
> Stari grad - Kulturnopovijesni odjel, tel. 042/658-773
> Palača Herzer - Prirodoslovni odjel, tel. 042/658-759, 042/658-760
> Palača Sermage - Galerija umjetnina, tel. 042/214-172
strani jezik: engleski
cijena:
120 kn (hrvatski jezik)
250 kn (strani jezik)
Grupni posjeti
grupu čini min. 10 osoba, maksimalno 50 osoba
Fotografiranje
da, uz dopuštenje; bez bljeskalice i stativa
Cijena ulaznice
odrasli: 35 kn
učenici, studenti i umirovljenici: 20 kn
obiteljska ulaznica (2 odrasla pojedinca i maks. 4 djece): 90 kn
grupe (od 10 i više): 30 kn (odrasli), 15 kn (učenici, studenti i umirovljenici), 10 kn (predškolska djeca)
članovi ICOM-a, HMD-a i sl. udruženja, novinari i muzealci: besplatan ulaz


Muzejska trgovina
muzejske su trgovine smještene na recepcijama Staroga grada, Palače Herzer i Palače Sermage, a u njima se prodaju izdanja Gradskog muzeja Varaždin, razglednice, bedževi, suveniri i ostali promidžbeni materijal
Pristup za posjetitelje s invaliditetom
> Palača Herzer, Stalni postav "Svijet kukaca", Franjevački trg 6
da
> ostali objekti
ne
OPĆI PODACI
STRUČNI DJELATNICI
STRUČNE SLUŽBE I USLUGE
Status A
Vrsta opći muzej - gradski
Djelokrug regionalni
Osnivač grad
Godina osnutka1925.
Ravnateljmr. art. Ivan Mesek
Voditelj
Muzej ima:
- stalni postav
- restauratorsku radionicu (štafelajno slikarstvo - voditelj: Daša Suhić Hižak)
- restauratorsku radionicu (tekstil - voditelj: Petar Nevžala)
- preparatorsku radionicu (keramika i drvo - voditelj: Neven Sudec)
- preparatorsku radionicu (kamen - voditelj: Josip Cepanec)
- knjižnicu (dostupna stručnjacima)
- muzejsku trgovinu

Muzej

O MUZEJU

Muzej je osnovan 1925. g. na poticaj varaždinskoga Muzealnog društva i prof. Krešimira Filića, prvog kustosa i ravnatelja Muzeja. Smješten je u Starom gradu, gdje je danas postav Kulturnopovijesnog odjela.Tijekom godina obogaćivale su se, kako brojem tako i raznorodnošću, muzejske zbirke zahvaljujući kojima je Muzej prerastao u ustanovu sastavljenu od šest specijaliziranih odjela: Kulturnopovijesnoga (1925.), Etnografskoga (1933.), Arheološkoga (1938.), Galerije umjetnina (1939.), Entomološkoga / Prirodoslovnoga (1954.) i Povijesnoga (1990.).Ti su odjeli danas smješteni u nekoliko građevina spomeničke vrijednosti u povijesnoj jezgri grada: u gotičko-renesansnoj utvrdi Stari grad (14. - 19. st.) i renesansnoj Kuli stražarnici (16. st.) u njegovu sklopu, u baroknoj palači Sermage (oko 1684.) i u klasicističkoj palači Herzer (kraj 18. st.).Tri odjela imaju uređene stalne postave: Kulturnopovijesni odjel, Galerija umjetnina te Prirodoslovni odjel, dok građa Arheološkoga, Povijesnoga i Etnografskog odjela trenutno nije izložena. Stalni postav s predmetima iz arheoloških i povijesnih zbirki planira se urediti u prizemlju palače Herzer, gdje će biti prikazana povijest grada Varaždina i Varaždinske županije od 12. do 20. st.

STARI GRAD - KULTURNOPOVIJESNI ODJEL

Utvrda Stari grad najvažniji je spomenik kulture u Varaždinu. Tijekom povijesti bio je sjedište feudalne uprave. Od srednjovjekovne utvrde sačuvani su elementi gotičke arhitekture na glavnoj obrambenoj kuli. Za vrijeme turskih ratova, u 16. st., postaje glavna utvrda slavonske granice. Obnovom, pod vodstvom graditelja graničnih utvrda Domenica de Lalija, pregrađena je u modernu renesansnu fortifi kaciju s kružnim obrambenim kulama okruženim zemljanim bedemima s bastionima i vodom u grabištima.Od kraja 16. st. do 1925. g. Stari grad je bio u posjedu grofova Erdödy, kad ga varaždinska općina otkupljuje i dodjeljuje novoosnovanom Gradskom muzeju Varaždin za smještaj kulturnopovijesnih zbirki. Posljednja temeljita obnova Staroga grada trajala je od 1983. do 1989. g., kada je u njemu ponovno otvoren obnovljeni stalni postav Kulturnopovijesnog odjela.Stalni postav u najvećem je dijelu koncipiran ambijentalno, u formi stilskih soba u kojima se osim predmeta naglašava i sama arhitektura Staroga grada, a u dijelu postava predstavljene su pojedinačne muzejske zbirke.Predmetima iz zbirki pokućstva, zrcala, satova, tekstila, slika, uređeni su ambijenti desetak soba, u kojima se kronološki nižu stilska razdoblja: renesansa, barok, rokoko, ampir, bidermajer, historicizam i secesija, dočaravajući nekadašnji način života plemstva i građanstva.Muzejske zbirke predstavljene u sklopu tematskih cjelina obuhvaćaju predmete koji svjedoče o starijoj prošlosti grada (najstarija isprava iz 1181. g., žezlo gradskog suca iz 15. st., portret bana F. Nadasdyja iz vremena kada je Varaždin bio glavni grad Hrvatske); predmete gradskih obrtnika i trgovačkih udruženja (cehovska pravila, diplome, cimere, pečatnjake, zastave...); prikaz mijena starogradske utvrde od 14. do 19. st.; proizvode europskih staklana od 16. do sredine 20. st., primjerke izrađene u domaćim manufakturama u Samoboru i Zvečevu; porculan i kameninu; satove iz razdoblja od 17. do 20. st., uključujući radove varaždinskih majstora; inventar samostanskih i gradskih ljekarni; ostvarenja umjetničkog obrta (među kojima se ističe brava od kovanog željeza i predmeti od bakra domaćeg obrtnika J. Polanca); oslikane streljačke mete; portrete članova plemićkih obitelji, nekadašnjih vlasnika dvoraca u okolici Varaždina; vrijedne primjerke hladnoga i vatrenog oružja.Posebne cjeline posvećene su dvojici znamenitih Varaždinaca: povjesničaru i ilircu Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom (1816. - 1889.), te slavistu i jezikoslovcu svjetskoga ugleda Vatroslavu Jagiću (1838. - 1923.).U sklopu utvrde nalazi se dvorska kapelica sv. Lovre sa sakristijom ukrašena oslikanim renesansnim zgrafi tima. Istoimeni oltar sv. Lovre naručio je 1617. g. vlasnik utvrde hrvatski ban i varaždinski veliki župan Tomo Bakač Erdödy . Vrijednošću se izdvajaju: oslikani prijenosni oltar iz 1740. g., monumentalni sakristijski ormar, rad varaždinskog stolara Mathiasa Saurera, iz 1742. g., crkvene klupe, Kristov torzo s početka 17. st. i prikaz žalosne Marije u raskošnom rokoko okviru.U kapeli se 10. kolovoza, na Blagdan sv. Lovre, služi misa.Stalni postav "Kultura odijevanja"  s prikazom mode i odijevanja u prošlosti uređen je 2014. godine. Izloženi predmeti svjedoče o kulturi odijevanja tijekom nekoliko povijesnih i stilskih epoha od sredine 18. do sredine 20. stoljeća, a u suodnosu s ostalim dijelovima stalnog postava u Starom gradu, svjedoče o kulturi življenja.

PALAČA HERZER - PRIRODOSLOVNI ODJEL

Od 1954. g. za Varaždin je svojstven jedini specijalizirani entomološki muzej u Hrvatskoj, u kojemu se čuva vrijedna i jedinstvena zbirka najvećega varaždinskog prirodoslovca, gimnazijskog profesora te utemeljitelja i prvog kustosa Entomološkog odjela Franje Košćeca (1882. - 1968.). Zbirka prof. Košćeca predstavljena je u stalnom postavu s naslovom Svijet kukaca, postavljenome u palači Herzer. Muzejski postav uvodi posjetitelja u tajni život različitih i vrlo brojnih vrsta kukaca kontinentalnog dijela Hrvatske, odnosnosrednje Europe.Unutar nekoliko tema: U šumi, Uz šumu i na livadi, U vodi i na obali te Noću i u zemlji zorno se prikazuje biologija kukaca. Izloženi su entomološki preparati, dermopreparati kralježnjaka, herbarski primjerci biljaka, uvećani modeli kukaca i fotografi je. Prikaz različitih životnih oblika i pojava ostvaren je primjercima najljepših danjih leptira europske entomofaune, najraznovrsnijih kornjaša, skakavaca, bogomoljki, tulara, vretenaca, vodencvjetova i drugih. Životni ciklus, razvitak pojedine jedinke od jajašca do odrasla oblika – uključivši i preobrazbu ili metamorfozu - prikazani su na primjerima nekoliko stotina različitih vrsta. Izložene nastambe kukaca te prikazi biotehnike velikih gnijezda osa, pčela i mrava otkrivaju manje poznate pojedinosti o društvenom životu pojedinih skupina kukaca. Uporabom preparata i uvećanih modela kukaca, nastalih na temelju grizotina, bušotina i rekonstrukcija staništa, a u novije vrijeme i primjenom interaktivnih medija, objašnjava se značenje i uloga kukaca u životnim zajednicama.Poseban izložbeni prostor posvećen je prirodoslovnim istraživanjima i istraživačima, uz naglasak na radu i ostavštini Franje pl. Košćeca.Cjelina Dodirom do spoznaje interpolacija je sadržaja namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama u postav. To su modeli kukaca prirodne veličine i uvećani, reljefni prikazi modela gnjezdišta te kontrastno osvijetljene gravure kukaca. Razgledavanje tih izložaka je taktilno, a legende su ispisane Brailleovim pismom i povećanim crnim tiskom. Postoji i mogućnost korištenja audiovodičem sa snimljenim vodstvom kroz cijeli postav te slušanja snimljenih glasanja životinja.

PALAČA SERMAGE - GALERIJA UMJETNINA

U sklopu Gradskog muzeja Varaždin od 1939. g. do Drugoga svjetskog rata djeluje Moderna galerija hrvatske umjetnosti, koja je bila smještena u kuli s lančanim mostom. Od 1947. g. u Palači Prassinski-Sermage otvorena je Galerija starih i novih majstora, današnja Galerija umjetnina. Galerija ima uređena dva stalna postava: Stari majstori i Hrvatski majstori 20. stoljeća, koji se naizmjence izlažu na katu palače. Uslijed nedostatka prikladnog prostora, ti se postavi povremeno zatvaraju radi održavanja većih izložbi, dok se one manjega opsega priređuju u novoobnovljenome Salonu u prizemlju palače Sermage.Stalni postav djela starih majstora obuhvaća slikarska djela domaćih i europskih autora nastala od 15. do kraja 19. st. Njegovu oko snicu čine slike iz razdoblja baroka, osobito nizozemskoga i talijanskoga, te bidermajera i druge polovice 19. st. Među tim djelima po nastanku je najstarija Žitna Madona ili Bogorodica s klasjem, rad nepoznatog majstora iz 15. st. Jedna je to od osamdesetak slika u Europi s prikazom Bogorodice u haljini od žita, što je čini draguljem u galerijskom fundusu varaždinskoga muzeja. Tu je osamnaest slika nizozemskih slikarskih škola 17. i 18. st. Nezaobilazan je kvalitetno slikan portret Helen Fourment iz Rubensove slikarske škole, te dvije venecijanske vedute Canalettove škole iz 18. st. Vrijedan dio kolekcije su plemićki i građanski portreti (iz obitelji Kukuljević, Ožegović, Leitner, Bužan i dr.) autora kao što su M. Stroy, A. Moses i dr., te slike drugih tematika iz razdoblja bidermajera.U stalnom postavu Hrvatski majstori 20. stoljeća izloženo je stotinjak likovnih djela (slika, skulptura) osamdesetak autora, među kojima su najveća imena hrvatske likovne umjetnosti protekloga stoljeća: V. Bukovac, I. Meštrović, M. Kraljević, J. Račić, Lj. Babić, V. Becić, I. Režek, V. Svečnjak.

ARHEOLOŠKI ODJEL

Prethistorijski odjel utemeljen je 1938. g. otkupom bogate privatne zbirke Stjepana Vukovića (1905. - 1974.), dugogodišnjeg istraživača svjetski poznate špilje Vindije, Velike pećine i paleolitičkog lokaliteta Punikve nedaleko od Ivanca te utemeljitelja eksperimentalne arheologije u Hrvatskoj. U fundusu Arheološkog odjela važnošću se ističu: kameno oruđe tipa udarača i ašelenski artefakti (iz starijeg paleolitika) iz Punikva; paleolitska kamena i koštana industrija iz špilje Vindije; ostava ljevača bronce iz Sv. Petra Ludbreškog koja pripada starijemu željeznom dobu, grob konja s dijelom priloga skitskih obilježja, otkriven u Jalžabetu (starije željezno doba); manja egipatska zbirka iz vlasništva obitelji Pasthory-Varady; antička posudica s antropomorfnim prikazom iz Poljanca (2. st.), kao i antičko oruđe i životinjska zvona s visinskog utvrđenog naselja Lonja kod Matušina (Novi Marof), kolekcija srednjovjekovnog oružja, vojničke i konjske opreme pronađene unutar zidova utvrde Paka nedaleko Novog Marofa te naposljetku brojni i raznoliki nalazi kasnoga srednjeg vijeka otkriveni u obrambenim grabama Staroga grada.

POVIJESNI ODJEL

Povijesni odjel osnovan je 1990. g. preustrojem i preimenovanjem dotadašnjeg Odjela narodne revolucije, koji je u sastavu Gradskog muzeja Varaždin djelovao od 1950. g., pa dobar dio fundusa potječe iz njegovih zbirki. Građa koja se čuva na Odjelu brojna je i raznovrsna, a svjedoči o višestoljetnoj povijesti grada Varaždina i Varaždinske županije. Raspoređena je u više zbirki, od kojih valja osobito spomenuti bogate zbirke rukopisne i tiskane građe nastale u vremenu od 16. do 20. st. U Numizmatičkoj zbirci ističu se dvanajvrednija nalaza rimskog novca pronađena na varaždinskom području: skupni nalaz iz Zbelave, koji broji 2 567 komada rimskog novca tzv. antoniniana iz 3. st., i skupni nalaz iz Petrijanca, u kojemu je u tri srebrna tanjura pronađeno 27 735 komada novca, teškog oko 114 kg. Osobito je poznata i bogata Zbirka militaria čiji su najvredniji primjerci izloženi u stalnom postavu Kulturnopovijesnog odjela u Starom gradu. Brojni i vrijedni predmeti nalaze se i u Kartografskoj zbirci, zatim u Zbirci fotografi ja i negativa te Zbirci odličja, medalja i značaka.

ETNOGRAFSKI ODJEL

Etnografski odjel Gradskog muzeja Varaždin osnovan je 1933. g. Njegov fundus predstavlja narodnu baštinu varaždinskog područja iz 19. i 20. st. Najbrojnija je tekstilna građa: narodne nošnje i posoblje. Zbirka čipke svjedoči o tradiciji lepoglavskoga čipkarskog rukotvorstva i o umijeću izrade čipke tehnikom klepanja. Sakralna zbirka obuhvaća građu vezanu za pučku pobožnost. To su pretežito nabožne slike nepoznatih majstora izrađene tehnikom oslikavanja poleđine stakla te raspela i svetačke skulpture što su ih izrađivali uglavnom samouki lokalni majstori i pučki kipari.Predmeti tradicijskog domaćinstva obuhvaćaju tipične primjerke lončarske proizvodnje najpoznatijih lončarskih središta sjeverozapadne Hrvatske - Jerovca, Bedenca i Dubravca; pomagala za preradu konoplje i izradu domaćeg platna te kućanske predmete. Alati i pomagala za obradu zemlje, prijenos, prijevoz i preradu uroda objedinjeni su u Zbirci predmeta tradicijskoga gospodarstva, u kojoj se ističu predmeti pletarstva i košaraštva kao najrasprostranjenije grane narodnoga rukotvorstva toga kraja. Specifična je zbirka pčelarstva s raznolikim primjerima pčelinjih staništa što su nekoć bili sastavnim dijelom pčelinjaka - vulnjaka u selima varaždinske okolice te s pčelarskim priborom.Odjel posjeduje i uratke licitarstva i svjećarstva, ukrasne predmete te građu vezanu za pučke običaje.Osim predstavljanja vlastitoga fundusa, Muzej kontinuirano surađuje s brojnim institucijama na zajedničkim (izložbenim) projektima ugošćujući ih u Varaždinu, ali i prezentirajući hrvatsku baštinu u drugim sredinama u domovini i inozemstvu.Osobitu pozornost Muzej usmjerava i prema svojoj publici, u koju pripadaju osobe različite dobi, naobrazbe, interesa i svega onoga što određuje profil posjetitelja, i to osmišljavanjem programa širokoga tematskoga spektra. Za djecu vrtićke dobi, osnovnoškolce i srednjoškolce pripremaju se edukacijski sadržaji u okviru programa MIŠ – Muzej i škola, a za sve zainteresirane program Srijeda u Muzeju, među Varaždincima već prepoznatljivo i iznimno posjećeno tjedno događanje s različitim predavanjima, otvorenjima izložbi, predstavljanjem književnih i stručnih izdanja, razgovorima s poznatim (varaždinskim) osobama iz područja kulture, umjetnosti, znanosti i općedruštvenih djelatnosti. Za svoj rad Muzej je dosad primio brojna javna priznanja i pohvale stručne i šire javnosti. Među značajnijima su: hrvatska muzejska nagrada „Pavao Ritter Vitezović“ (za stalni postav Kulturnopovijesnog odjela u Starome gradu, 1989. g.), posebna pohvala AVICOM-a na Međunarodnom festivalu audiovizualne i multimedijske prezentacije muzeja i baštine „F@imp“ (za CD-ROM „Kukci“, 2004. g.), Nagrada Hrvatskoga muzejskog društva za najbolje realiziranu izložbu („Narod u nevolji - Veliki rat na varaždinskom području“, 2015. g.) i Posebno priznanje za ostvarenu međumuzejsku (međunarodnu) suradnju (izložba „Velikani hrvatske umjetnosti 20. st. / iz fundusa Galerije starih i novih majstora“, Beč, Budimpešta, Bratislava, 2016. g.) te Plaketa Grada Varaždina (za uspješan kontinuirani rad, 1996. i 2015. g.). Uz to, varaždinski muzej bio je i prvi hrvatski muzej nominiran za Nagradu europskoga muzeja godine, koju dodjeljuje Europski muzejski forum (1994. g.).

Poslanje muzeja

Misija Gradskog muzeja Varaždin je sakupljanje, istraživanje, očuvanje, zaštita, prezentacija i interpretacija lokalnog identiteta, povijesti, kulture, umjetnosti, tradicijske i prirodoslovne baštine varaždinskog područja na dobrobit šire javnosti, obrazovanja svih dobnih skupina društva i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine.

Zbirke

ARHEOLOŠKI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Zbirka antičke građe; voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
arheološka

Zbirka egipatske građe ; voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
arheološka

Zbirka gradske arheologije; voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
arheološka

Zbirka novovjekovne građe; voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
arheološka

Zbirka ostavštine Stjepana Vukovića; voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
arheološka, dokumentarna

Zbirka paleontološke građe ; voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
arheološka, prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka prapovijesne građe; voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
arheološka

Zbirka srednjovjekovne građe; voditelj: Lovorka Štimac-Dedić
arheološka

DOKUMENTACIJSKI ODJEL
ETNOGRAFSKI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Sakralna zbirka; voditelj: Nataša Mihinjač
etnografska, sakralna

Zbirka čipke; voditelj: Nataša Mihinjač
etnografska, umjetnička

Zbirka licitarstva i svjećarstva; voditelj: Nataša Mihinjač
etnografska

Zbirka običaja; voditelj: Nataša Mihinjač
etnografska

Zbirka ostavštine Danice Brössler; voditelj: Nataša Mihinjač
etnografska, memorijalna, umjetnička

Zbirka predmeta tradicijskog domaćinstva; voditelj: Nataša Mihinjač
etnografska

Zbirka predmeta tradicijskog gospodarstva; voditelj: Nataša Mihinjač
etnografska

Zbirka tekstila; voditelj: Nataša Mihinjač
etnografska

GALERIJA UMJETNINA
MUZEJSKE ZBIRKE
Zbirka Božo Vjeko Jarak; voditelj: Elizabeta Igrec
umjetnička, skulptura, grafika, slikarstvo

Zbirka Gabrijel Horvat; voditelj: Elizabeta Igrec
umjetnička, slikarstvo

Zbirka Ivo Režek; voditelj: Elizabeta Igrec
umjetnička, slikarstvo

Zbirka Luje Pihlera; voditelj: Elizabeta Igrec
umjetnička

Zbirka Miljenko Stančić; voditelj: Elizabeta Igrec
memorijalna, umjetnička, slikarstvo

Zbirka Pavla Vojkovića; voditelj: Elizabeta Igrec
umjetnička, skulptura, grafika, slikarstvo

Zbirka slika, skulptura, grafika i crteža; voditelj: Elizabeta Igrec
umjetnička, skulptura, grafika, slikarstvo

Zbirka Vere Kuntner; voditelj: Elizabeta Igrec
slikarstvo

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI ODJEL
KULTURNOPOVIJESNI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Cehovska zbirka; voditelj: Jelena Rančić
povijesna, umjetnička, kulturno-povijesna

Glazbena zbirka; voditelj: Jelena Rančić
kulturno-povijesna, glazbena

Zbirka fotografija i razglednica; voditelj: Jelena Rančić
umjetnička, fotografska, kulturno-povijesna

Zbirka građanskog života; voditelj: Jelena Rančić
dokumentarna, povijesna, umjetnička, kulturno-povijesna

Zbirka kamenih spomenika; voditelj: Jelena Rančić
povijesna, umjetnička, sakralna, kulturno-povijesna, skulptura

Zbirka keramike i stakla; voditelj: Jelena Rančić
umjetnička, kulturno-povijesna, primijenjena umjetnost

Zbirka kovina; voditelj: Jelena Rančić
kulturno-povijesna

Zbirka ljekarništva; voditelj: Jelena Rančić
povijesna, umjetnička, kulturno-povijesna

Zbirka namještaja, zrcala i satova; voditelj: Jelena Rančić
umjetnička, kulturno-povijesna, primijenjena umjetnost

Zbirka ostavština - Jagić, Kukuljević
biografska, knjižna građa, memorijalna, povijesna, kulturno-povijesna

Zbirka slika, grafika i minijatura; voditelj: Jelena Rančić
umjetnička, sakralna, kulturno-povijesna, grafika, slikarstvo

Zbirka streljačkih meta; voditelj: Jelena Rančić
povijesna, umjetnička, kulturno-povijesna

Zbirka tehničkih predmeta; voditelj: Jelena Rančić
industrijska, povijesna, tehnička, kulturno-povijesna, prijevozna sredstva

Zbirka tekstila, nakita i modnog pribora; voditelj: Jelena Rančić
povijesna, umjetnička, kulturno-povijesna

ODJEL ZAJEDNIČKIH SLUŽBI
POVIJESNI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Dokumentarna 1; voditelj: Spomenka Težak
dokumentarna, povijesna

Dokumentarna 2 ; voditelj: Spomenka Težak
dokumentarna, povijesna, tiskana građa

Kartografska zbirka; voditelj: Spomenka Težak
povijesna, tiskana građa

Numizmatička zbirka; voditelj: Spomenka Težak
arheološka, numizmatička, povijesna

Zbirka donacije Artura Takača (pohrana); voditelj: Spomenka Težak
memorijalna, povijesna, sportska

Zbirka fotografija i negativa; voditelj: Spomenka Težak
dokumentarna, povijesna, fotografska

Zbirka militaria; voditelj: Spomenka Težak
povijesna

Zbirka odličja, medalja i značaka; voditelj: Spomenka Težak
filatelistička, povijesna

Zbirka varaždinskog športa (pohrana); voditelj: Spomenka Težak
povijesna, sportska

PRIRODOSLOVNI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Zbirka dvokrilaca (Diptera); voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

Zbirka kornjaša (Coleoptera); voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

Zbirka leptira (Lepidoptera); voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

Zbirka malih noćnih leptira (Microlepidoptera); voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

Zbirka nižih gljiva sluznjača razreda Myxomycetes; voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

Zbirka opnokrilaca (Hymenoptera); voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

Zbirka ostalih manjih redova kukaca - Varia; voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

Zbirka ostavština Franje Košćeca; voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
biografska, filatelistička, memorijalna, povijesna, prirodoslovna

Zbirka polukrilaca (Hemiptera); voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

Zbirka prirodoslovne građe ostalih razreda životinja; voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna, zoološka

Zbirka ravnokrilaca (Orthoptera); voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

Zbirka vretencokrilaša, tulara i obalčara (Odonata, Trichoptera i Plecoptera); voditelj: dr. sc. Mišel Jelić
prirodoslovna

 

Muzej u fondovima MDC-a

Plakatoteka (61)

Godina 2008.
Godina 2008.
Godina 2004.
Godina 2004.
 
Svi rezultati
 

Personalni arhiv (5)

Mirjana Dučakijević

Ustanova Gradski muzej Varaždin, Galerija starih i novih majstora

Miroslav Klemm

Ustanova Gradski muzej Varaždin

Vilim Leskošek

Ustanova Gradski muzej Varaždin, Dvor Trakošćan

Magdalena Lončarić

Ustanova Gradski muzej Varaždin

Jasna Tomičić

Ustanova Gradski muzej Varaždin, Hrvatski povijesni muzej, Srednja baletna škola
 
Svi rezultati
 

Katalog knjižnice (348)

Gradski muzej Varaždin

Varaždin, Gradski muzej Varaždin, s.a.
Klemm, Miroslav

Gradski muzej Varaždin - Kulturno-povijesni odjel: vodič stalnim postavom odjela

Varaždin, Gradski muzej Varaždin, s.a.
 
Svi rezultati