HRVATSKI MUZEJI I ZBIRKE ONLINE
muzEJ!
HR | EN

PRETRAŽIVANJE

fraza ključna riječ sve muzeji zbirke predmeti

MUZEJI

status grad vrsta muzeja
muzejske zbirke dokumentacijski fondovi arhiv
knjiznica preparatorska radionica restauratorska radionica
 
 

 
grad
vjerska zajednica
konzervatorski odjel
 

ZBIRKE

naziv zbirke (upišite naziv ili dio naziva) vrsta zbirke muzej
vrsta građe materijal grad
teritorij s kojega građa potječe vremensko razdoblje
 

PREDMETI

naslov muzej vrsta zbirke vrsta predmeta
autor datum ili razdoblje materijal i tehnika
natpisi i oznake tema opis
 
 
ADRESA
Medvedgradska 2 (trenutno u obnovi), 10000 Zagreb
Grad Zagreb
ADRESA
- Strossmayerov trg 14 (privremena adresa), 10000 Zagreb
RADNO VRIJEME
Zbog posljedica potresa 29.12.2020. i obnove kompleksa zgrada koja je u tijeku, Gliptoteka HAZU privremeno je zatvorena za javnost


T 01/4895-393, 01/4895-394, 01/4895-395
E gliptoteka@hazu.hr
W http://gliptoteka.hazu.hr/hr/
http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/jedinice/gli...
Kako doći do muzeja
- tramvajima br. 8 ili 14 (postaja Belostenčeva)
- pješice od Trga bana J. Jelačića po Tkalčićevoj ulici
Parkiralište
javna garaža Centra Kaptol te parkiralište u Medvedgradskoj ulici
Fotografiranje
da, uz dopuštenje
Cijena ulaznice


OPĆI PODACI
STRUČNI DJELATNICI
STRUČNE SLUŽBE I USLUGE
Status A
Vrsta specijalizirani muzej - umjetnički
Djelokrug državni
Osnivač HAZU
Godina osnutka1937.
U sastavuHrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Ravnatelj Andrea Šimunić
Voditelj Zlatan Vrkljan
Muzej ima:
- povremene izložbe
- preparatorsku radionicu
- knjižnicu (dostupna samo djelatnicima muzeja)

Muzej

O MUZEJU

Gliptoteka je sastavni dio Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - muzej skulpture koji daje uvid u kiparsko stvaralaštvo od antike do danas, i tom je svojom namjenom jedinstvena ustanova u Hrvatskoj.

Prezentacijom kapitalnih kiparskih djela na jednome mjestu istaknuto je edukativno značenje zbirke koja može zadovoljiti općeobrazovne, stručne, pa i znanstvene interese.

Osnovana je 1937. godine pod nazivom Gipsoteka, a cilj joj je bio prezentiranje gipsanih odljeva arhitektonske plastike nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine. Njezin je muzejski fundus tijekom vremena obogaćen brojnim relevantnim djelima hrvatskog kiparstva 19. i 20. stoljeća, pa je nakon ulaska Gipsoteke u sastav HAZU ustanova preimenovana u Gliptoteku. U fundusu se nalazi više od 11 000 predmeta.

Gliptoteka (grč. glyptos - izduben i theke - spremnica; u izvornom značenju zbirka gema, a u proširenom značenju muzej skulpture) smještena je u nekadašnji industrijski objekt kožare, čija je gradnja započela 1864. godine i postupno se proširivala do najvećega industrijskog pogona u Zagrebu, da bi 1938. godine bila zatvorena. Smještaj Gliptoteke u industrijsku arhitekturu u to vrijeme, bio je velik iskorak hrvatske muzeologije, avangardan i u svjetskim razmjerima.

Stalni muzejski postav čini šest cjelina - zbirki. Zbirka sadrenih odljeva antičke skulpture, nastala je 1892. godine zaslugom dr. Izidora Kršnjavog. Odljevi najpoznatijih djela grčke umjetnosti (reljefa s Partenona, Mironova Diskobolosa, Polikletova Doriforosa, Lizipova Apoksiomenosa te skulptura poput Venere Milske, Gala na umoru, Apolona Belvederskog i Laokoontove skupine) nabavljeni su iz brojnih uglednih muzeja kao što su Louvre u Parizu, British Museum u Londonu, Galerija Uffizi u Firenci, Nacionalni arheološki muzej u Ateni i Napulju, Gliptoteka u Münchenu, Vatikanski muzeji te brojni drugi. Odljevi su direktne kopije s originala ili su napravljeni prema rimskim mramornim kopijama brončanih odnosno mramornih originala.

U stalnom postavu Zbirke sadrenih odljeva fragmenata s nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od 9. do 15. st. izložena su kapitalna djela s različitih lokaliteta u Hrvatskoj koja imaju kulturno-povijesnu i umjetničku vrijednost, iz razdoblja predromanike, romanike, gotike i renesanse.

Predromanička umjetnost zastupljena je brojnim fragmentima oltarnih pregrada s natpisima hrvatskih vladara, plutejima, ciborijima i krstionicama predromaničkih crkvica od 9. do 11. st.

Od spomenika romaničke umjetnosti ističu se vratnice splitske katedrale majstora Buvine (1214.) te portal trogirske katedrale koji potpisuje majstor Radovan (1240.).

Gotičku i renesansnu umjetnost predstavljaju djela B. da Milano, L. i P. Petrovića, A. Alešija i N. Firentinca.

Zasebnu cjelinu čini Zbirka sadrenih odljeva Jurja Matejeva Dalmatinca, opus kipara i graditelja Jurja Dalmatinca (15. st.), prvoga i najosebujnijeg predstavnika mješovitoga gotičko-renesansnog stila koji obilježava regionalnu umjetnost Dalmacije druge polovice 15. i početka 16. st. Prezentirani su odljevi iz katedrale sv. Jakova u Šibeniku, koja je njegovo remek-djelo (uvršteno na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a), među kojima se izdvajaju glave s friza na apsidama katedrale. Izložena su i druga Dalmatinčeva djela iz Splita, Ancone, Paga i Dubrovnika. 

U postavu Zbirke sadrenih odljeva stećaka izloženi su odljevi jedinstvenih monolitnih nadgrobnih spomenika nastali u razdoblju od 13. do 16. st., uglavnom na tlu Bosne i Hercegovine, Hrvatske (u Dalmaciji, Slavoniji, Dalmatinskoj zagori i Lici), Crne Gore i Srbije. Većina izloženih stećaka potječe iz jedne od najvećih i najbogatijih nekropola - Radimlje pokraj Stoca u Bosni i Hercegovini.

U Zbirci kopija fresaka od 11. do 16. st. izložen je dio ciklusa iz grobljanske crkvice sv. Marije na Škrilinama kod Berma u Istri, u kojoj je majstor Vincent iz Kastva 1474. g. naslikao i potpisao jedan od najljepših i najvrjednijih ciklusa fresko slikarstva na istarskom području.

Zbirka hrvatskog kiparstva od 19. do 21. st. najveća je i najsustavnije prikupljena zbirka modernoga hrvatskog kiparstva u kojoj su izložena originalna djela hrvatskih kipara, koji su obilježili to razdoblje. Među njima su: I. Rendić, R. Valdec, R. Frangeš-Mihanović, B. Dešković, I. Meštrović; umjetnici okupljeni oko Proljetnog salona: F. Cota, F. Ćus, H. Juhn, I. Kerdić, R. Jean Ivanović, D. Penić, J. Turkalj, M. Wood; potom V. Radauš, F. Kršinić, I. Lozica, G. Antunac; kipari druge polovice 20. st.: V. Bakić, I. Kožarić, A. Srnec, B. Vlahović, Š. Vulas, R. Goldoni, M. Ujević-Galetović, I. Sabolić,  B. Ružić, I. Lesiak, V. Michieli, V. Lipovac i dr. Postav završava djelima srednje generacije suvremenih umjetnika.

U Zbirci medalja i plaketa moguće je pratiti razvoj hrvatskog medaljerstva (od 19. st. nadalje) u stilskom (impresionizam, realizam, naturalizam) i morfološkom smislu (od klasičnih kovanih i lijevanih medalja do medalja stajaćica i taktila).

Studijskim zbirkama pripadaju Zbirka crteža hrvatskih umjetnika (sadrži djela poznatih autora hrvatske moderne umjetnosti poput Lj. Babića, B. Bulića, O. Hermana, V. Gecana, A. Krizmanić, S. Glumca, F. Kulmera, A. Maurovića, F. Šimunovića, Z. Šulentića...) i Zbirka sadrenih odljeva zavjetnih pločica pomoraca iz Perasta (Boka kotorska).

Uz postojeći muzejski kompleks 2000. godine uređen je i Park skulpture prema projektu akademika Miroslava Begovića. Gliptoteka HAZU organizira brojne izložbe te likovne i ostale manifestacije, među kojima se izdvaja Trijenale hrvatskog kiparstva.

Zbirke

OSTALE ZBIRKE
MUZEJSKE ZBIRKE
Zbirka crteža hrvatskih umjetnika - pohrana; voditelj: Tihana Boban
umjetnička

Zbirka crteža hrvatskih umjetnika XX. stoljeća ; voditelj: Tihana Boban
umjetnička

Zbirka fresaka, grobnih ploča, arhitektonskih segmenata - pohrana; voditelj: Magdalena Getaldić
ostalo

Zbirka hrvatskog kiparstva od XIX. do XXI. stoljeća ; voditelji: Filip Turković-Krnjak, Tihana Boban
umjetnička

Zbirka hrvatskog kiparstva od XIX. do XXI. stoljeća - pohrana ; voditelji: Filip Turković-Krnjak, Tihana Boban
umjetnička

Zbirka kopija fresaka od XI. do XVI. stoljeća i zbirka kopija starih majstora ; voditelj: Magdalena Getaldić
umjetnička

Zbirka medalja i plaketa ; voditelj: Filip Turković-Krnjak
numizmatička, umjetnička

Zbirka medalja i plaketa negativi; voditelj: Filip Turković-Krnjak
numizmatička

Zbirka medalja, plaketa i negativa - pohrana ; voditelj: Filip Turković-Krnjak
numizmatička, umjetnička

Zbirka sadrenih odljeva antičkog kiparstva od V. st. pr. Krista do I. st. pr. Krista ; voditelj: Magdalena Getaldić
arheološka, povijesna, umjetnička

Zbirka sadrenih odljeva antičkog kiparstva od V. st. pr. Krista do I. st. pr. Krista - pohrana ; voditelj: Magdalena Getaldić
arheološka, povijesna, umjetnička

Zbirka sadrenih odljeva fragmenata s nepokretnih spomenika hrvatske baštine od IX. do XV. stoljeća ; voditelj: Magdalena Getaldić
arheološka, povijesna, umjetnička

Zbirka sadrenih odljeva Jurja Matejeva Dalmatinca ; voditelj: Magdalena Getaldić
povijesna, umjetnička

Zbirka sadrenih odljeva stećaka ; voditelj: Magdalena Getaldić
arheološka, povijesna

Zbirka sadrenih odljeva zavjetnih pločica pomoraca iz Perasta, Boka Kotorska ; voditelj: Magdalena Getaldić
povijesna, umjetnička

 

Muzej u fondovima MDC-a

Plakatoteka (8)

Godina 2006.
Godina 1994.
Godina 1994.
 
Svi rezultati
 

Personalni arhiv (9)

Dorotea Baričević

Ustanova Gliptoteka HAZU, Arhiv za likovnu umjetnost JAZU (HAZU), Historijski institut JAZU (HAZU)

Antonija Bauer

Ustanova Gliptoteka HAZU, Pravni fakultet Zagreb

Antun Bauer

Ustanova Gliptoteka HAZU, Hrvatski školski muzej, Muzejski dokumentacijski centar

Lelja Dobronić

Ustanova Gliptoteka HAZU, Muzej grada Zagreba, Regionalni zavod za zaštitu spomenika...

Ljerka Gašparović

Ustanova Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Gliptoteka HAZU
 
Svi rezultati
 

Katalog knjižnice (97)

Svi rezultati